BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
BẠCH THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM: 500.000VNĐ

icon-dong-hungole-blog (663)  Lô Bạch Thủ là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn chắc hôm nay!

icon-dong-hungole-blog (662) Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM, Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

icon-dong-hungole-blog (499) Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

icon-dong-hungole-blog (499) Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 9h00 đến 18h00

icon-dong-hungole-blog (499) Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

icon-dong-hungole-blog (499) Hỗ trợ : Viettel,Mobi,Vina,Gate,VNMobile…

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01648.596.208

NẠP THẺ TẠI ĐÂY


THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
 20/10/2017
 19/10/2017 TN: 19,AG: 41, BT: 80 ĂN: TN,AG,BT
 18/10/2017 ĐN :66 CT : 91 ST:53 ĂN: ĐN,CT,ST
 17/10/2017 BT:14 VT:29 BL:92 ĂN: BT,VT,BL
 16/10/2017 HCM:06 ĐT:03 CM:08 ĂN: TG,KG,ĐL
 15/10/2017 TG:06 KG:03 ĐL:08 ĂN: TG,KG,ĐL
 14/10/2017 TP: 57 LA:70 BP:72 HG: 83 ĂN: TP,BP,LA,HG
 13/10/2017 VL:87 BD:82 TV:82 ĂN: VL,BD,TV
 12/10/2017 TN: 09,AG: 88, BT: 09 ĂN: TN,AG,BT
 11/10/2017 CT: 88,ĐN: 99, ST: 00 ĂN: CT,ĐN,ST
 10/10/2017 BL: 34, BT: 30, VT: 76 ĂN: BL,BT,VT
  09/10/2017 CM: 19, ĐT: 14, TP: 25 ĂN: CM,ĐT,TP
  08/10/2017 KG: 82, LĐ: 28, TG: 62  ĂN: KG,LĐ,TG
  07/10/2017 TP: 42, BP: 40, LA: 64  HG: 89 ĂN: TP,BP,LA,HG
 06/10/2017 BD: 73,TV: 80, VL: 71 ĂN: BD,TV,VL
 05/10/2017 AG: 98,BT: 90, TN: 53 ĂN: AG,BT,TN
 04/10/2017 CT: 12,ĐN: 31, ST: 14 ĂN: CT,ĐN.ST
 03/10/2017 BL: 36,BT: 96, VT: 64 ĂN: BL,BT,VT
 02/10/2017 CM: 25,ĐT: 39, TP: 53 ĂN: CM,ĐT,TP
 01/10/2017 KG: 35,LĐ: 30, TG: 41 ĂN: KG,LĐ,TG
 30/09/2017 TP: 25 ,BP: 56, HG: 47 , LA: 40 ĂN: TP.BP,HG,LA
 29/09/2017 BD: 15,TV: 57, VL: 56 TRƯỢT
 28/09/2017 AG: 78,BTT: 23, TN: 50 ĂN: AG,BTT,TN
 27/09/2017 CT: 45,ĐN: 75, ST: 81 ĂN: CT,ĐN,ST
 26/09/2017 BL: 58,BT: 68, VT: 93 ĂN: BL,BT,VT
 25/09/2017 CM: 54,ĐT: 14, TP: 32 ĂN: CM,ĐT,TP
 24/09/2017 TG: 75,KG: 46, ĐL: 83 ĂN: TG.KG,ĐL
 23/09/2017 TP: 70,LA: 94 BP: 47, HG: 45 ĂN: TP,LA,BP,HG
 22/09/2017 VL: 23  BD:53 TV: 62 TRƯỢT
 21/09/2017 TN: 38  AG: 73 BTH: 65 ĂN TN,AG,BTH
 20/09/2017 ĐNAI: 09 CT: 44 ST: 00 ĂN ĐNAI,CT,ST
 19/09/2017 BTR: 34 ĐT: 36 CM: 21 TRƯỢT
 18/09/2017 TP:70 ĐT: 02 CM: 23 ĂN TP,ĐT,CM
 17/09/2017 TG:81 KG: 42 ĐL: 02 ĂN TG,KG,ĐL
 16/09/2017 TP:01 LA: 20 BP: 04 HG: 54 TRƯỢT
 15/09/2017 VL:07 BD: 30 TV: 84 ĂN VL,BD,TV
 14/09/2017 TN:07 AG: 30 BTH: 84 ĂN TN,AG,BTH
 13/09/2017 ĐNAI:60 CT: 31 ST: 36 ĂN ĐNAI,CT,ST
 12/09/2017 BTR: 12 VT: 26 BL: 33  ĂN BTR,VT,BL
 11/09/2017 TP: 43 ĐT: 88 CM: 94  ĂN TP,ĐT,CM
 10/09/2017 TG: 23 KG: 85 ĐL: 43  ĂN TG,KG,ĐL
 09/09/2017 TP: 29 LA: 59 BP: 54  HG: 96 ĂN TP.LA.BP.HG
 08/09/2017 VL: 41 BD: 69 TV: 17 ĂN VL,BD,TV
 07/09/2017 TN: 28  AG: 76 BTH: 19 ĂN TN,AG,BTH
 06/09/2017 ĐNAI: 03 CT: 81 ST: 86 ĂN ĐNAI,CT,ST
 05/09/2017 BTR: 16 VT: 58 BL: 90 ĂN BTR,VT,BL
 04/09/2017 TP:40 ĐT:49 CM:26 ĂN TP,ĐT,CM
 03/09/2017 TG:57 KG:48 ĐL:70 ĂN TG,KG,ĐL
02/09/2017 TP: 40  LA: 72  BP:68 HG: 85 ĂN:TP,LA,BP,HG
01/09/2017 VL: 65  BD: 34  TV:32 ĂN:VL,BD,TV
31/08/2017 TN: 89  AG: 88  BTH:90 ĂN:TN,AG,BTH
30/08/2017 ĐNAI: 39 CT: 84  ST: 30 ĂN:BTR,VT,BL
29/08/2017 BTR: 02 VT: 86  BL: 23 ĂN:BTR,VT,BL
28/08/2017 TP: 02 ĐT: 86  CM: 23 ĂN:TP,ĐT,CM
27/08/2017 TG: 89 KG: 98  ĐL: 84 ĂN:TG,KG,ĐL
25/08/2017 VL:74    BD: 21      TV: 99 ĂN:VL, BD, TV
24/08/2017 TN:19    AG: 15      BTH: 55 ĂN:TN, AG, BTH
23/08/2017 CT:76    ĐNAI: 77     ST: 88 ĂN:CT, ĐNAI, ST
22/08/2017 BTR:56    VT: 74      BL: 64 ĂN:BTR, VT, BL
21/08/2017 TP:86    ĐT: 91       CM: 97 ĂN:TP,ĐT,CM
20/08/2017 TG:77     KG: 08       ĐL: 84 ĂN:TG,KG,ĐL
19/08/2017 TP: 87 LA:24 BP: 90  HG: 35 ĂN:TP,LA,BP,HG
18/08/2017 VL: 40 BD; 30        TV: 93 ĂN: VL, TV
17/08/2017 TN; 66 AG: 53     BT: 66 ĂN: AG
16/08/2017 DN: 29     CT:  26    ST:  99 ĂN: DN, CT
15/08/2017 BT: 39    VT:  26   BL: 40 ĂN: BT, BL
14/08/2017 TP: 00    DT:     83    CM: 16 ĂN: TP
13/08/2017 TG: 44 KG:  83     DL: 92 ĂN: KG, DL
12/08/2017 TP: 91 LA:  16  BP:  93 HG: 84 ĂN: TP, BP, HG
11/08/2017 BD:14TV: 10  VL: 92 ĂN: TV
10/08/2017 TN:37 AG:  18   BT: 31 ĂN: TN, BT
09/08/2017 DN:  37      CT: 49      ST: 75 ĂN: CT, ST
08/08/2017 BT: 66      VT: 31       BL: 29 ĂN: VT, BL
07/08/2017 TP: 92    DT:  82     CM: 79 ĂN: TP, DT
06/08/2017 TG;  12     KG: 22     DL: 99 ĂN: TG
05/08/2017 TP: 48    LA: 88       BP:  36 HG: 38 ĂN: TP, BP, HG
04/08/2017 TN:  38     AG: 28     BT: 44 ĂN: TN, AG
03/08/2017 DN:   42    CT: 77      ST:  34 ĂN: DN
02/08/2017 TN: 30    AG:  38      BT: 08 ĂN: AG, BT
01/08/2017 BT:   40  VT:  63     BL: 67 ĂN: BT, BL