ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC
ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

icon-dong-hungole-blog (663)  Với thẻ nạp 500.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được 1 cầu DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

icon-dong-hungole-blog (662) Lưu ý: các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VNĐ là được

icon-dong-hungole-blog (499) Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

icon-dong-hungole-blog (499) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

icon-dong-hungole-blog (499) SIÊU CHUẨN XÁC, CHÚC CÁC BẠN THẮNG LỚN MỖI NGÀY.

Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:   01648.596.208

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
      20/10/2017                       
19/10/2017    ĐẦU 3  – ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 3– ĐUÔI 1
18/10/2017    ĐẦU 0  – ĐUÔI 1 TRƯỢT
17/10/2017    ĐẦU 6   – ĐUÔI 2 TRƯỢT
16/10/2017    ĐẦU 4   – ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 4 ĐUÔI 9
15/10/2017    ĐẦU 9   – ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
14/10/2017    ĐẦU 7   – ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 7– ĐUÔI 2
13/10/2017    ĐẦU 2   – ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 2– ĐUÔI 8
12/10/2017    ĐẦU 0   – ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 0– ĐUÔI 4
11/10/2017    ĐẦU 9   – ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 9– ĐUÔI 0
10/10/2017    ĐẦU 4   – ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
09/10/2017    ĐẦU 3   – ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 3– ĐUÔI 7
08/10/2017    ĐẦU 0   – ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 0– ĐUÔI 1
07/10/2017    ĐẦU 2   – ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 2– ĐUÔI 4
06/10/2017    ĐẦU 0   – ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 0– ĐUÔI 9
05/10/2017    ĐẦU 9   – ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 9– ĐUÔI 6
04/10/2017    ĐẦU 7   – ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 7– ĐUÔI 9
03/10/2017    ĐẦU 4    – ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4– ĐUÔI 8
02/10/2017    ĐẦU 0     – ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 0– ĐUÔI 7
01/10/2017    ĐẦU 6     – ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 6– ĐUÔI 3
30/09/2017    ĐẦU 1     – ĐUÔI 7 TRƯỢT
29/09/2017    ĐẦU 6     – ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 6– ĐUÔI 6
28/09/2017    ĐẦU 9     – ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9
27/09/2017    ĐẦU 7     – ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 7– ĐUÔI 7
26/09/2017    ĐẦU 4     – ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 4– ĐUÔI 3
25/09/2017    ĐẦU 3    – ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3– ĐUÔI 9
24/09/2017    ĐẦU 5    – ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 5– ĐUÔI 2
23/09/2017    ĐẦU 7    – ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 7
22/09/2017    ĐẦU 8    – ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 8  ĐUÔI 7
21/09/2017    ĐẦU 7    – ĐUÔI 0  ĂN   ĐẦU 7  ĐUÔI 0
20/09/2017    ĐẦU 7    – ĐUÔI 7  ĂN   ĐẦU 7
19/09/2017    ĐẦU 4   – ĐUÔI 6  ĂN   ĐẦU 4     ĐUÔI 6
18/09/2017    ĐẦU 0   – ĐUÔI 1  ĂN   ĐẦU 0    ĐUÔI 1
17/09/2017    ĐẦU 1    – ĐUÔI 9  ĂN   ĐẦU 1
16/09/2017    ĐẦU 8    – ĐUÔI 5 ĂN   ĐẦU 8    ĐUÔI 5
15/09/2017    ĐẦU 5    – ĐUÔI 6 ĂN   ĐẦU 5    ĐUÔI 6
14/09/2017    ĐẦU 4   – ĐUÔI 0 ĂN   ĐẦU 4     ĐUÔI 0
13/09/2017    ĐẦU 6   – ĐUÔI 0 ĂN   ĐẦU 6    ĐUÔI 0
12/09/2017    ĐẦU 2   – ĐUÔI 3 TRƯỢT
11/09/2017    ĐẦU 1    – ĐUÔI 9  ĂN   ĐẦU 1    ĐUÔI 9
10/09/2017    ĐẦU  9  – ĐUÔI 3 ĂN   ĐẦU 9    ĐUÔI 3
08/09/2017    ĐẦU 3   – ĐUÔI 7 ĂN   ĐẦU 3  ĐUÔI 7
07/09/2017    ĐẦU 6   – ĐUÔI 7 ĂN   ĐẦU 6
06/09/2017    ĐẦU 6   – ĐUÔI 9 ĂN   ĐẦU 6  – ĐUÔI 9
05/09/2017    ĐẦU 5   – ĐUÔI 9 ĂN   ĐẦU 5  – ĐUÔI 9
04/09/2017    ĐẦU 5    – ĐUÔI 6 ĂN   ĐẦU 5   – ĐUÔI 7
03/09/2017    ĐẦU 7    – ĐUÔI 1 ĂN   ĐẦU 7   – ĐUÔI 1
02/09/2017    ĐẦU 3   – ĐUÔI 1 ĂN   ĐẦU 3  – ĐUÔI 1
01/09/2017    ĐẦU 3   – ĐUÔI 3 TRƯỢT
31/08/2017    ĐẦU 5  – ĐUÔI 4 ĂN   ĐẦU 5  – ĐUÔI 4
30/08/2017    ĐẦU 0 – ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 0    ĐUÔ3
29/08/2017    ĐẦU 9  – ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9   ĐUÔ8
28/08/2017    ĐẦU 5   – ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5  ĐUÔ5
27/08/2017    ĐẦU 0   – ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
26/08/2017    ĐẦU 0   – ĐUÔI 3 ĂN  ĐẦU 0  ĐUÔI 3
25/08/2017    ĐẦU 9    – ĐUÔI 9 ĂN  ĐẦU 9  ĐUÔI 9
24/08/2017    ĐẦU 4   – ĐUÔI 9 ĂN  ĐẦU 4   ĐUÔI 9
23/08/2017    ĐẦU 6   – ĐUÔI 8 ĂN  ĐẦU 6   ĐUÔI 8
22/08/2017    ĐẦU 4    – ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 4  ĐUÔI 4
21/08/2017    ĐẦU 8   – ĐUÔI 1 ĂN  ĐẦU 8 ĐUÔI 1
20/08/2017    ĐẦU 0  – ĐUÔI 4 ĂN  ĐẦU 0
19/08/2017    ĐẦU 4  – ĐUÔI 9 ĂN  ĐẦU 4  ĐUÔI 9
18/08/2017    ĐẦU 7  – ĐUÔI 9 ĂN  ĐẦU 7  ĐUÔI 9
17/08/2017     ĐẦU 9  – ĐUÔI 1 ĂN  ĐUÔI 1
16/08/2017     ĐẦU 8  – ĐUÔI 5 ĂN   ĐẦU 8 ĐUÔI 5
15/08/2017     ĐẦU 3  – ĐUÔI 1 ĂN   ĐẦU 3 ĐUÔI 1
14/08/2017     ĐẦU 2  – ĐUÔI 3 ĂN   ĐẦU 2
13/08/2017     ĐẦU 0  – ĐUÔI 7 ĂN   ĐẦU 0 ĐUÔI 7
12/08/2017     ĐẦU 8  – ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
11/08/2017     ĐẦU 1  – ĐUÔI 2 ĂN   ĐẦU 1 ĐUÔI 2
10/08/2017     ĐẦU 5  – ĐUÔI 9 ĂN   ĐẦU 5
09/08/2017     ĐẦU 1  – ĐUÔI 6 ĂN   ĐẦU 1 ĐUÔI 6
08/08/2017     ĐẦU 6  – ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
07/08/2017     ĐẦU 2  – ĐUÔI 7 ĂN   ĐẦU 2
06/08/2017     ĐẦU 6  – ĐUÔI 3 ĂN   ĐẦU 6 ĐUÔI 3
05/08/2017     ĐẦU 7  – ĐUÔI 3 ĂN    ĐUÔI 3
04/08/2017     ĐẦU 0  – ĐUÔI 8 ĂN   ĐẦU 0 ĐUÔI 8
03/08/2017     ĐẦU 1  – ĐUÔI 1 ĂN   ĐẦU 1
02/08/2017     ĐẦU 8  – ĐUÔI 0 ĂN   ĐẦU 8 ĐUÔI 0
01/08/2017     ĐẦU 5  – ĐUÔI 5 ĂN   ĐUÔI 5