ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC
ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

icon-dong-hungole-blog (663)  Với thẻ nạp 500.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được 1 cầu DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

icon-dong-hungole-blog (662) Lưu ý: các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VNĐ là được

icon-dong-hungole-blog (499) Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

icon-dong-hungole-blog (499) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

icon-dong-hungole-blog (499) SIÊU CHUẨN XÁC, CHÚC CÁC BẠN THẮNG LỚN MỖI NGÀY.

Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:   01648.596.208

 


THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
18/09/2018 Đầu 9- Đuôi 4 Miss
17/09/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Win Đuôi 3
16/09/2018 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
15/09/2018 Đầu 7– Đuôi 7  Win Đầu 7– Đuôi 7
14/09/2018 Đầu 8– Đuôi 8  Win Đầu 8– Đuôi 8
13/09/2018 Đầu 6– Đuôi 0  Win Đầu 6
12/09/2018 Đầu 5– Đuôi 8  Win Đầu 5
11/09/2018 Đầu 4– Đuôi 4  Win Đầu 4
10/09/2018 Đầu 4– Đuôi 4  Win Đầu 4
09/09/2018 Đầu 4- Đuôi 3  Win  Đuôi 3
08/09/2018 Đầu 1– Đuôi 5  Win Đầu 1– Đuôi 5
07/09/2018 Đầu 5- Đuôi 0 Miss
06/09/2018 Đầu 9- Đuôi 7 Miss
05/09/2018 Đầu 9- Đuôi 8  Win Đuôi 8   
04/09/2018 Đầu 8- Đuôi 8  Win Đuôi 8   
03/09/2018 Đầu 4– Đuôi 9  Win Đầu 4 – Đuôi 9   
02/09/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
01/09/2018 Đầu 1– Đuôi 4  Win Đầu 1 
31/08/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
30/08/2018 Đầu 5- Đuôi 0  Win Đuôi 0
29/08/2018 Đầu 8– Đuôi 8  Win Đầu 8
28/08/2018 Đầu 9- Đuôi 1 Miss
27/08/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
26/08/2018 Đầu 8– Đuôi 7  Win Đầu 8 
25/08/2018 Đầu 6– Đuôi 6  Win Đầu 6 
24/08/2018 Đầu 2- Đuôi 7  Win  Đuôi 7 
23/08/2018 Đầu 4- Đuôi 8 Miss
22/08/2018 Đầu 7– Đuôi 3  Win Đầu 7 – Đuôi 3  
21/08/2018 Đầu 5– Đuôi 2  Win Đầu 5
20/08/2018 Đầu 5– Đuôi 7  Win Đầu 5 – Đuôi 7 
19/08/2018 Đầu 1– Đuôi 9  Win Đầu 1 – Đuôi 9 
18/08/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
17/08/2018 Đầu 2– Đuôi 7  Win Đầu 2 – Đuôi 7
16/08/2018 Đầu 8– Đuôi 3  Win  Đầu 8
15/08/2018 Đầu 6– Đuôi 2  Win  Đầu 6 – Đuôi 2
14/08/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Miss
13/08/2018 Đầu 4– Đuôi 4  Win  Đầu 4 
12/08/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
11/08/2018 Đầu 1- Đuôi 0  Win  Đuôi 0
10/08/2018 Đầu 6- Đuôi 1  Win  Đuôi 1
09/08/2018 Đầu 2- Đuôi 7  Win  Đuôi 7
08/08/2018 Đầu 9- Đuôi 9  Win  Đuôi 9
07/08/2018 Đầu 1- Đuôi 3  Win  Đuôi 3
06/08/2018 Đầu 6- Đuôi 4  Win  Đuôi 4
05/08/2018 Đầu 4- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
04/08/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
03/08/2018 Đầu 7- Đuôi 0 Miss
02/08/2018 Đầu 8- Đuôi 8  Win  Đuôi 8   
01/08/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
31/07/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
30/07/2018 Đầu 6- Đuôi 2  Win  Đuôi 2  
29/07/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Miss
28/07/2018 Đầu 3– Đuôi 3  Win Đầu 3– Đuôi 3 
27/07/2018 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
26/07/2018 Đầu 5– Đuôi 1  Win  Đầu 5
25/07/2018 Đầu 9- Đuôi 7 Miss
24/07/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
23/07/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
22/07/2018 Đầu 3- Đuôi 5 Miss
21/07/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
20/07/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
19/07/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Miss
18/07/2018 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
17/07/2018 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
16/07/2018 Đầu 7– Đuôi 8  Win  Đầu 7  
15/07/2018 Đầu 6- Đuôi 0  Win  Đuôi 6  
14/07/2018 Đầu 2– Đuôi 3  Win Đầu 2– Đuôi 3  
13/07/2018 Đầu 0– Đuôi 1  Win Đầu 0– Đuôi 1  
12/07/2018 Đầu 2- Đuôi 5  Win Đuôi 5  
11/07/2018 Đầu 5– Đuôi 3  Win Đầu 5  
10/07/2018 Đầu 9- Đuôi 3 Miss
09/07/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Miss
08/07/2018 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
07/07/2018 Đầu 6– Đuôi 7  Win Đầu 6– Đuôi 7 
06/07/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Miss
05/07/2018 Đầu 6- Đuôi 0 Miss
04/07/2018 Đầu 9– Đuôi 6  Win Đầu 9 
03/07/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
02/07/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Miss
01/07/2018 Đầu 1– Đuôi 7  Win Đầu 1– Đuôi 7
30/06/2018 Đầu 4– Đuôi 2  Win Đầu 4– Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Miss
28/06/2018 Đầu 7- Đuôi 4  Win Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
26/06/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Miss
25/06/2018 Đầu 8– Đuôi 0  Win Đầu 8
24/06/2018 Đầu 4– Đuôi 9  Win Đầu 4– Đuôi 9
23/06/2018 Đầu 9– Đuôi 6  Win Đầu 7– Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 8– Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9– Đuôi 0  Win Đầu 9 
20/06/2018 Đầu 1– Đuôi 5  Win Đầu 1– Đuôi 5     
19/06/2018 Đầu 8– Đuôi 9  Win Đầu 8– Đuôi 9     
18/06/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
17/06/2018 Đầu 6– Đuôi 4  Win Đầu 6– Đuôi 4    
16/06/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đuôi 4
15/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
14/06/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
13/06/2018 Đầu 3– Đuôi 4  Win Đầu 3   
12/06/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
11/06/2018 Đầu 2- Đuôi 4  Win Đuôi 4   
10/06/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
09/06/2018 Đầu 9– Đuôi 0  Win Đầu 9  
08/06/2018 Đầu 3– Đuôi 8  Win Đầu 3– Đuôi 8   
07/06/2018 Đầu 8– Đuôi 2  Win Đầu 8– Đuôi 2   
06/06/2018 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
05/06/2018 Đầu 6 – Đuôi 1 Miss
04/06/2018 Đầu 1 – Đuôi 3  Win Đuôi 3  
03/06/2018 Đầu – Đuôi 0  Win Đầu 0– Đuôi 0  
02/06/2018 Đầu – Đuôi 5  Win Đầu 8– Đuôi 5  
01/06/2018 Đầu 1 – Đuôi 2  Win Đuôi 2 
31/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 7 Miss
30/05/2018 Đầu 6 – Đuôi 5  Win Đầu 6 
29/05/2018 Đầu 5 – Đuôi 5 Miss
28/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 9 Miss
27/05/2018 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
26/05/2018 Đầu 5 – Đuôi 3  Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3 – Đuôi 8  Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 6  Win Đầu 7– Đuôi 6 
23/05/2018 Đầu 9 – Đuôi 4  Win  Đuôi 4 
22/05/2018 Đầu 6 – Đuôi 0  Win  Đuôi 0 
21/05/2018  Đầu 1 Đuôi 1  Win Đầu 1– Đuôi 1 
20/05/2018  Đầu 1- Đuôi 8 Miss
19/05/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4– Đuôi 5
18/05/2018  Đầu 4 Đuôi 0  Win Đầu 4– Đuôi 0
17/05/2018  Đầu 2 Đuôi 0  Win Đầu 2
16/05/2018  Đầu 7 Đuôi 0  Win Đầu 7– Đuôi 0
15/05/2018  Đầu 1 Đuôi 6  Win Đầu 1– Đuôi 6
14/05/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
13/05/2018  Đầu 2- Đuôi 5 Miss
12/05/2018  Đầu 7- Đuôi 1  Win Đuôi 1        
11/05/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Miss
10/05/2018  Đầu 3- Đuôi 0  Win Đuôi 0       
09/05/2018  Đầu 5- Đuôi 0  Win Đuôi 0       
08/05/2018  Đầu 7 Đuôi 6  Win Đầu 7– Đuôi 6       
07/05/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6– Đuôi 4       
06/05/2018  Đầu 6- Đuôi 7 Miss
05/05/2018  Đầu 6- Đuôi 2  Win  Đuôi 2      
04/05/2018  Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0– Đuôi 1      
03/05/2018  Đầu 0 Đuôi 2  Win Đầu 0– Đuôi 2      
02/05/2018  Đầu 4- Đuôi 8 Miss
01/05/2018  Đầu 5 Đuôi 0  Win Đầu 5     
30/04/2018  Đầu 1 Đuôi 4  Win Đầu 1– Đuôi 4     
29/04/2018  Đầu 4 Đuôi 7  Win Đầu 4– Đuôi 7     
28/04/2018  Đầu 0- Đuôi 4 Miss
27/04/2018  Đầu 3 Đuôi 5  Win Đầu 3
26/04/2018  Đầu 8 Đuôi 6  Win Đầu 8– Đuôi 6     
25/04/2018  Đầu 5 Đuôi 0  Win Đầu 5– Đuôi 0     
24/04/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4– Đuôi 5     
23/04/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Miss
22/04/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8    
21/04/2018  Đầu 0- Đuôi 7 Miss
20/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6– Đuôi 1   
19/04/2018  Đầu 1- Đuôi 3 Miss
18/04/2018  Đầu 8- Đuôi 2  Win Đuôi 2   
17/04/2018  Đầu 1- Đuôi 2 Miss
16/04/2018  Đầu 5- Đuôi 1 Miss
15/04/2018  Đầu 5 Đuôi 3  Win Đầu 5  
14/04/2018  Đầu 9- Đuôi 0  Win Đuôi 0  
13/04/2018  Đầu 0 Đuôi 4  Win Đầu 0  
12/04/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
11/04/2018  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
10/04/2018  Đầu 8 Đuôi 8  Win Đầu 8– Đuôi 8  
09/04/2018  Đầu 8- Đuôi 5 Miss
08/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6 
07/04/2018  Đầu 9 Đuôi 8  Win Đầu 9– Đuôi 8 
06/04/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Miss
05/04/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9– Đuôi 4
04/04/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8– Đuôi 2
03/04/2018  Đầu 5- Đuôi 6  Win Đuôi 6
02/04/2018  Đầu 1 Đuôi 2  Win Đầu 1– Đuôi 2
01/04/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7– Đuôi 1
31/03/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
30/03/2018  Đầu 1- Đuôi 3 Miss
29/03/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8
28/03/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Miss
27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
26/03/2018  Đầu 1- Đuôi 4 Miss
25/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9– Đuôi 4  
24/03/2018  Đầu 1- Đuôi 6 Miss
23/03/2018  Đầu 1 Đuôi 9  Win Đầu 1 
22/03/2018  Đầu 3 Đuôi 8  Win Đầu 3 
21/03/2018  Đầu 7- Đuôi 4 Miss
20/03/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
19/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9– Đuôi 4 
17-18/03 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018  Đầu 3- Đuôi 8 Miss
15/03/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Miss
14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 2  Win Đầu 5   
13/03/2018  Đầu 5- Đuôi 3 Miss
12/03/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Miss
11/03/2018  Đầu 2 Đuôi 0  Win Đầu 2  
10/03/2018  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đuôi 0
09/03/2018  Đầu 1- Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/03/2018  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
07/03/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Miss
06/03/2018  Đầu 6 Đuôi 3  Win Đầu 6  
05/03/2018  Đầu 1- Đuôi 9 Miss
04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3   
03/03/2018  Đầu 9- Đuôi 6  Win Đuôi 6  
02/03/2018  Đầu 8 Đuôi 5  Win Đầu 8 
01/03/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2– Đuôi 8  
28/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7  
27/02/2018  Đầu 7- Đuôi 6  Win  Đuôi 6  
26/02/2018  Đầu 7- Đuôi 6 Miss
25/02/2018  Đầu 7- Đuôi 8 Miss
24/02/2018  Đầu 8- Đuôi 4  Win  Đuôi 4 
23/02/2018  Đầu 4 Đuôi 4  Win Đầu 4– Đuôi 4 
22/02/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
21/02/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đầu 5– Đuôi 9
20/02/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2– Đuôi 8
19/02/2018  Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0– Đuôi 8
 15-16-17-18/02/2018 CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
14/02/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7– Đuôi 1
13/02/2018  Đầu 2- Đuôi 6 Miss
12/02/2018  Đầu 9 Đuôi 9  Win Đầu 9– Đuôi 9
11/02/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8
10/02/2018  Đầu 8 Đuôi 1  Win Đầu 8– Đuôi 1
09/02/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
08/02/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Miss
07/02/2018  Đầu 7- Đuôi 1 Miss
06/02/2018  Đầu 5- Đuôi 8 Miss
05/02/2018  Đầu 8- Đuôi 4 Miss
04/02/2018  Đầu 4 Đuôi 3  Win Đầu 4– Đuôi 3
03/02/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
02/02/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3
01/02/2018  Đầu 5 Đuôi 1  Win Đầu 5– Đuôi 1
31/01/2018  Đầu 3- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
30/01/2018  Đu 2 Đuôi 9  Win Đầu 2– Đuôi 9
29/01/2018  Đu 4 Đuôi 7  Win Đầu 4– Đuôi 7
28/01/2018  Đu 5 Đuôi 1  Win Đầu 5– Đuôi 1
27/01/2018  Đu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3
26/01/2018  Đu 0- Đuôi 1 Miss
25/01/2018  Đu 7- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
 24/01/2018  Đu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7
 23/01/2018  Đu 4- Đuôi 1  Win Đuôi 1
 22/01/2018  Đu 5 Đuôi 0  Win Đuôi 0
 21/01/2018  Đầu 3– Đuôi 9  Win Đầu 3– Đuôi 9
 20/01/2018  Đầu 6– Đuôi 3  Win Đầu 6– Đuôi 3
 19/01/2018  Đầu 2– Đuôi 1  Win Đầu 2– Đuôi 1
 18/01/2018  Đầu 0– Đuôi 1  Win Đầu 0– Đuôi 1
 17/01/2018  Đầu 0– Đuôi 9  Win Đầu 0– Đuôi 9
 16/01/2018  Đầu 6– Đuôi 6  Win Đầu 6– Đuôi 6
 15/01/2018  Đầu 9– Đuôi 8  Win Đầu 9– Đuôi 8
 14/01/2018  Đầu 2– Đuôi 1  Win Đầu 2– Đuôi 1
 13/01/2018  Đầu 6– Đuôi 4 Miss
 12/01/2018  Đầu 7– Đuôi 7  Win Đầu 7– Đuôi 7
 11/01/2018  Đầu 4– Đuôi 9 Miss
 10/01/2018  Đầu 4– Đuôi 4  Win Đầu 4– Đuôi 4
 09/01/2018  Đầu 6– Đuôi 2  Win Đầu 6– Đuôi 2
 08/01/2018  Đầu 0– Đuôi 8  Win Đầu 0– Đuôi 8
 07/01/2018  Đầu 5– Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7
 06/01/2018  Đầu 8– Đuôi 1 Win Đầu 8
 05/01/2018  Đầu 0– Đuôi 5 Win Đầu 0– Đuôi 5
 04/01/2018  Đầu 5– Đuôi 3 Miss
 03/01/2018  Đầu 7– Đuôi 7 Win Đuôi 7
 02/01/2018  Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu 3– Đuôi 1
 01/01/2018  Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu 6– Đuôi 2

icon-dong-hungole-blog (663)  Với thẻ nạp 500.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được 1 cầu DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

icon-dong-hungole-blog (662) Lưu ý: các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 500.000 VNĐ là được

icon-dong-hungole-blog (499) Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

icon-dong-hungole-blog (499) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

icon-dong-hungole-blog (499) SIÊU CHUẨN XÁC, CHÚC CÁC BẠN THẮNG LỚN MỖI NGÀY.

Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:   01648.596.208

 


THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
22/08/2018 Đầu 7– Đuôi 3  Win Đầu 5
21/08/2018 Đầu 5– Đuôi 2  Win Đầu 5
20/08/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Đầu
19/08/2018 Đầu 1– Đuôi 9  Win Đầu 1 – Đuôi 9 
18/08/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
17/08/2018 Đầu 2– Đuôi 7  Win Đầu 2 – Đuôi 7
16/08/2018 Đầu 8– Đuôi 3  Win  Đầu 8
15/08/2018 Đầu 6– Đuôi 2  Win  Đầu 6 – Đuôi 2
14/08/2018 Đầu 5- Đuôi 3 Miss
13/08/2018 Đầu 4– Đuôi 4  Win  Đầu 4 
12/08/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
11/08/2018 Đầu 1- Đuôi 0  Win  Đuôi 0
10/08/2018 Đầu 6- Đuôi 1  Win  Đuôi 1
09/08/2018 Đầu 2- Đuôi 7  Win  Đuôi 7
08/08/2018 Đầu 9- Đuôi 9  Win  Đuôi 9
07/08/2018 Đầu 1- Đuôi 3  Win  Đuôi 3
06/08/2018 Đầu 6- Đuôi 4  Win  Đuôi 4
05/08/2018 Đầu 4- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
04/08/2018 Đầu 7- Đuôi 3 Miss
03/08/2018 Đầu 7- Đuôi 0 Miss
02/08/2018 Đầu 8- Đuôi 8  Win  Đuôi 8   
01/08/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
31/07/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
30/07/2018 Đầu 6- Đuôi 2  Win  Đuôi 2  
29/07/2018 Đầu 4- Đuôi 0 Miss
28/07/2018 Đầu 3– Đuôi 3  Win Đầu 3– Đuôi 3 
27/07/2018 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
26/07/2018 Đầu 5– Đuôi 1  Win  Đầu 5
25/07/2018 Đầu 9- Đuôi 7 Miss
24/07/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
23/07/2018 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
22/07/2018 Đầu 3- Đuôi 5 Miss
21/07/2018 Đầu 1- Đuôi 5 Miss
20/07/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
19/07/2018 Đầu 4- Đuôi 3 Miss
18/07/2018 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
17/07/2018 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
16/07/2018 Đầu 7– Đuôi 8  Win  Đầu 7  
15/07/2018 Đầu 6- Đuôi 0  Win  Đuôi 6  
14/07/2018 Đầu 2– Đuôi 3  Win Đầu 2– Đuôi 3  
13/07/2018 Đầu 0– Đuôi 1  Win Đầu 0– Đuôi 1  
12/07/2018 Đầu 2- Đuôi 5  Win Đuôi 5  
11/07/2018 Đầu 5– Đuôi 3  Win Đầu 5  
10/07/2018 Đầu 9- Đuôi 3 Miss
09/07/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Miss
08/07/2018 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
07/07/2018 Đầu 6– Đuôi 7  Win Đầu 6– Đuôi 7 
06/07/2018 Đầu 4- Đuôi 2 Miss
05/07/2018 Đầu 6- Đuôi 0 Miss
04/07/2018 Đầu 9– Đuôi 6  Win Đầu 9 
03/07/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
02/07/2018 Đầu 6- Đuôi 2 Miss
01/07/2018 Đầu 1– Đuôi 7  Win Đầu 1– Đuôi 7
30/06/2018 Đầu 4– Đuôi 2  Win Đầu 4– Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 1- Đuôi 4 Miss
28/06/2018 Đầu 7- Đuôi 4  Win Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
26/06/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Miss
25/06/2018 Đầu 8– Đuôi 0  Win Đầu 8
24/06/2018 Đầu 4– Đuôi 9  Win Đầu 4– Đuôi 9
23/06/2018 Đầu 9– Đuôi 6  Win Đầu 7– Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 8– Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9– Đuôi 0  Win Đầu 9 
20/06/2018 Đầu 1– Đuôi 5  Win Đầu 1– Đuôi 5     
19/06/2018 Đầu 8– Đuôi 9  Win Đầu 8– Đuôi 9     
18/06/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
17/06/2018 Đầu 6– Đuôi 4  Win Đầu 6– Đuôi 4    
16/06/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đuôi 4
15/06/2018 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
14/06/2018 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
13/06/2018 Đầu 3– Đuôi 4  Win Đầu 3   
12/06/2018 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
11/06/2018 Đầu 2- Đuôi 4  Win Đuôi 4   
10/06/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
09/06/2018 Đầu 9– Đuôi 0  Win Đầu 9  
08/06/2018 Đầu 3– Đuôi 8  Win Đầu 3– Đuôi 8   
07/06/2018 Đầu 8– Đuôi 2  Win Đầu 8– Đuôi 2   
06/06/2018 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
05/06/2018 Đầu 6 – Đuôi 1 Miss
04/06/2018 Đầu 1 – Đuôi 3  Win Đuôi 3  
03/06/2018 Đầu – Đuôi 0  Win Đầu 0– Đuôi 0  
02/06/2018 Đầu – Đuôi 5  Win Đầu 8– Đuôi 5  
01/06/2018 Đầu 1 – Đuôi 2  Win Đuôi 2 
31/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 7 Miss
30/05/2018 Đầu 6 – Đuôi 5  Win Đầu 6 
29/05/2018 Đầu 5 – Đuôi 5 Miss
28/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 9 Miss
27/05/2018 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
26/05/2018 Đầu 5 – Đuôi 3  Win Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3 – Đuôi 8  Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 6  Win Đầu 7– Đuôi 6 
23/05/2018 Đầu 9 – Đuôi 4  Win  Đuôi 4 
22/05/2018 Đầu 6 – Đuôi 0  Win  Đuôi 0 
21/05/2018  Đầu 1 Đuôi 1  Win Đầu 1– Đuôi 1 
20/05/2018  Đầu 1- Đuôi 8 Miss
19/05/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4– Đuôi 5
18/05/2018  Đầu 4 Đuôi 0  Win Đầu 4– Đuôi 0
17/05/2018  Đầu 2 Đuôi 0  Win Đầu 2
16/05/2018  Đầu 7 Đuôi 0  Win Đầu 7– Đuôi 0
15/05/2018  Đầu 1 Đuôi 6  Win Đầu 1– Đuôi 6
14/05/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
13/05/2018  Đầu 2- Đuôi 5 Miss
12/05/2018  Đầu 7- Đuôi 1  Win Đuôi 1        
11/05/2018  Đầu 2- Đuôi 8 Miss
10/05/2018  Đầu 3- Đuôi 0  Win Đuôi 0       
09/05/2018  Đầu 5- Đuôi 0  Win Đuôi 0       
08/05/2018  Đầu 7 Đuôi 6  Win Đầu 7– Đuôi 6       
07/05/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6– Đuôi 4       
06/05/2018  Đầu 6- Đuôi 7 Miss
05/05/2018  Đầu 6- Đuôi 2  Win  Đuôi 2      
04/05/2018  Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0– Đuôi 1      
03/05/2018  Đầu 0 Đuôi 2  Win Đầu 0– Đuôi 2      
02/05/2018  Đầu 4- Đuôi 8 Miss
01/05/2018  Đầu 5 Đuôi 0  Win Đầu 5     
30/04/2018  Đầu 1 Đuôi 4  Win Đầu 1– Đuôi 4     
29/04/2018  Đầu 4 Đuôi 7  Win Đầu 4– Đuôi 7     
28/04/2018  Đầu 0- Đuôi 4 Miss
27/04/2018  Đầu 3 Đuôi 5  Win Đầu 3
26/04/2018  Đầu 8 Đuôi 6  Win Đầu 8– Đuôi 6     
25/04/2018  Đầu 5 Đuôi 0  Win Đầu 5– Đuôi 0     
24/04/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4– Đuôi 5     
23/04/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Miss
22/04/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8    
21/04/2018  Đầu 0- Đuôi 7 Miss
20/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6– Đuôi 1   
19/04/2018  Đầu 1- Đuôi 3 Miss
18/04/2018  Đầu 8- Đuôi 2  Win Đuôi 2   
17/04/2018  Đầu 1- Đuôi 2 Miss
16/04/2018  Đầu 5- Đuôi 1 Miss
15/04/2018  Đầu 5 Đuôi 3  Win Đầu 5  
14/04/2018  Đầu 9- Đuôi 0  Win Đuôi 0  
13/04/2018  Đầu 0 Đuôi 4  Win Đầu 0  
12/04/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
11/04/2018  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
10/04/2018  Đầu 8 Đuôi 8  Win Đầu 8– Đuôi 8  
09/04/2018  Đầu 8- Đuôi 5 Miss
08/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6 
07/04/2018  Đầu 9 Đuôi 8  Win Đầu 9– Đuôi 8 
06/04/2018  Đầu 2- Đuôi 3 Miss
05/04/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9– Đuôi 4
04/04/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8– Đuôi 2
03/04/2018  Đầu 5- Đuôi 6  Win Đuôi 6
02/04/2018  Đầu 1 Đuôi 2  Win Đầu 1– Đuôi 2
01/04/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7– Đuôi 1
31/03/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
30/03/2018  Đầu 1- Đuôi 3 Miss
29/03/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8
28/03/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Miss
27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6
26/03/2018  Đầu 1- Đuôi 4 Miss
25/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9– Đuôi 4  
24/03/2018  Đầu 1- Đuôi 6 Miss
23/03/2018  Đầu 1 Đuôi 9  Win Đầu 1 
22/03/2018  Đầu 3 Đuôi 8  Win Đầu 3 
21/03/2018  Đầu 7- Đuôi 4 Miss
20/03/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
19/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9– Đuôi 4 
17-18/03 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018  Đầu 3- Đuôi 8 Miss
15/03/2018  Đầu 8- Đuôi 3 Miss
14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 2  Win Đầu 5   
13/03/2018  Đầu 5- Đuôi 3 Miss
12/03/2018  Đầu 9- Đuôi 8 Miss
11/03/2018  Đầu 2 Đuôi 0  Win Đầu 2  
10/03/2018  Đầu 5- Đuôi 0 Win Đuôi 0
09/03/2018  Đầu 1- Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/03/2018  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
07/03/2018  Đầu 5- Đuôi 4 Miss
06/03/2018  Đầu 6 Đuôi 3  Win Đầu 6  
05/03/2018  Đầu 1- Đuôi 9 Miss
04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3   
03/03/2018  Đầu 9- Đuôi 6  Win Đuôi 6  
02/03/2018  Đầu 8 Đuôi 5  Win Đầu 8 
01/03/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2– Đuôi 8  
28/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7  
27/02/2018  Đầu 7- Đuôi 6  Win  Đuôi 6  
26/02/2018  Đầu 7- Đuôi 6 Miss
25/02/2018  Đầu 7- Đuôi 8 Miss
24/02/2018  Đầu 8- Đuôi 4  Win  Đuôi 4 
23/02/2018  Đầu 4 Đuôi 4  Win Đầu 4– Đuôi 4 
22/02/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
21/02/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đầu 5– Đuôi 9
20/02/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2– Đuôi 8
19/02/2018  Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0– Đuôi 8
 15-16-17-18/02/2018 CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
14/02/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7– Đuôi 1
13/02/2018  Đầu 2- Đuôi 6 Miss
12/02/2018  Đầu 9 Đuôi 9  Win Đầu 9– Đuôi 9
11/02/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8
10/02/2018  Đầu 8 Đuôi 1  Win Đầu 8– Đuôi 1
09/02/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
08/02/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Miss
07/02/2018  Đầu 7- Đuôi 1 Miss
06/02/2018  Đầu 5- Đuôi 8 Miss
05/02/2018  Đầu 8- Đuôi 4 Miss
04/02/2018  Đầu 4 Đuôi 3  Win Đầu 4– Đuôi 3
03/02/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
02/02/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3
01/02/2018  Đầu 5 Đuôi 1  Win Đầu 5– Đuôi 1
31/01/2018  Đầu 3- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
30/01/2018  Đu 2 Đuôi 9  Win Đầu 2– Đuôi 9
29/01/2018  Đu 4 Đuôi 7  Win Đầu 4– Đuôi 7
28/01/2018  Đu 5 Đuôi 1  Win Đầu 5– Đuôi 1
27/01/2018  Đu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3
26/01/2018  Đu 0- Đuôi 1 Miss
25/01/2018  Đu 7- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
 24/01/2018  Đu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7
 23/01/2018  Đu 4- Đuôi 1  Win Đuôi 1
 22/01/2018  Đu 5 Đuôi 0  Win Đuôi 0
 21/01/2018  Đầu 3– Đuôi 9  Win Đầu 3– Đuôi 9
 20/01/2018  Đầu 6– Đuôi 3  Win Đầu 6– Đuôi 3
 19/01/2018  Đầu 2– Đuôi 1  Win Đầu 2– Đuôi 1
 18/01/2018  Đầu 0– Đuôi 1  Win Đầu 0– Đuôi 1
 17/01/2018  Đầu 0– Đuôi 9  Win Đầu 0– Đuôi 9
 16/01/2018  Đầu 6– Đuôi 6  Win Đầu 6– Đuôi 6
 15/01/2018  Đầu 9– Đuôi 8  Win Đầu 9– Đuôi 8
 14/01/2018  Đầu 2– Đuôi 1  Win Đầu 2– Đuôi 1
 13/01/2018  Đầu 6– Đuôi 4 Miss
 12/01/2018  Đầu 7– Đuôi 7  Win Đầu 7– Đuôi 7
 11/01/2018  Đầu 4– Đuôi 9 Miss
 10/01/2018  Đầu 4– Đuôi 4  Win Đầu 4– Đuôi 4
 09/01/2018  Đầu 6– Đuôi 2  Win Đầu 6– Đuôi 2
 08/01/2018  Đầu 0– Đuôi 8  Win Đầu 0– Đuôi 8
 07/01/2018  Đầu 5– Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7
 06/01/2018  Đầu 8– Đuôi 1 Win Đầu 8
 05/01/2018  Đầu 0– Đuôi 5 Win Đầu 0– Đuôi 5
 04/01/2018  Đầu 5– Đuôi 3 Miss
 03/01/2018  Đầu 7– Đuôi 7 Win Đuôi 7
 02/01/2018  Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu 3– Đuôi 1
 01/01/2018  Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu 6– Đuôi 2