SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM: 300.000VNĐ

icon-dong-hungole-blog (663)  Đúng 10h Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác

icon-dong-hungole-blog (662) Với thẻ nạp 300.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.

icon-dong-hungole-blog (499) Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 18h00.

icon-dong-hungole-blog (499) Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

icon-dong-hungole-blog (499) Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 3 cái 100k )

icon-dong-hungole-blog (499) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01648.596.208

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
20/10/2017
19/10/2017 TN: 19-91 Ag: 09-08 BT:24-42 ĂN: TN
18/10/2017 ĐN: 66-05 CT: 7391 ST:48-62 ĂN: ĐN,CT
17/10/2017 BT: 14-16 VT:0929 BL: 04-90 ĂN: BT,VT,BL
16/10/2017 HCM: 00-11 ĐT:4440 CM: 38-83 ĂN: HCM,ĐT,CM
15/10/2017 TG: 06-89 KG:0317 ĐL: 0880 ĂN: TG,KG,ĐL
14/10/2017 TP: 57-75 LA:70-07 BP: 27-72 HG: 39-93 ĂN: TP,LA,BP,HG
13/10/2017 VL: 87-97, BD:42-52TV: 04-05 ĂN: VL,BD,TV
12/10/2017 TN: 88-09, AG:88-01BT: 09-99 ĂN: TN,AG.BT
11/10/2017 CT: 55-65, ĐN:44-54 ST: 42-48 ĂN: CT,ĐN,ST
10/10/2017 BL: 26-34, BT:47-54 VT: 64-76 ĂN: BL,BT,VT
09/10/2017 CM: 14-39, ĐT:90-70 TP: 31-67 ĂN: CM,ĐT,TP
08/10/2017 KG: 39-42, LĐ:33-86 TG: 16-41 ĂN: KG,LĐ,TG
07/10/2017 TP: 78-65, LA:75-70 BP: 72-33  HG: 86-89 ĂN: TP,LA,BP,HG
06/10/2017 BD: 35-44, TV:37-40 VL: 71-67 ĂN: BD,TV,VL
05/10/2017 AG: 12-21, BT:23-31 TN: 50-53 ĂN: AG,BT,TN
04/10/2017 CT: 12-23, ĐN:20-30 ST: 67-71 ĂN: CT,ĐN,ST
03/10/2017 BL,BT,VT ĂN: BL,BT,VT
02/10/2017 CM: 39-43, ĐT:20-70, TP: 74-50 ĂN: CM,ĐT,TP
01/10/2017 KG: 11-25, LĐ:40-32, TG: 10-30 ĂN: KG,LĐ,TG
30/09/2017 TP: 11-25, BP:40-32, HG: 10-30, LA:30-40 ĂN: TP,BP,HG,LA
29/09/2017 BD: 21-35, TV:37-40, VL: 67-71 ĂN: BD,TV,VL
28/09/2017 AG: 12-71, BTH: 23-31, TN: 10-34 ĂN: AG,BTH,TN
27/09/2017 CT: 12-45, ĐN: 20-62, ST: 30-71 ĂN: CT,ĐN,ST
26/09/2017 BL: 10-26, BT: 47-58, VT: 55-64 ĂN: BL-BT-VT
25/09/2017 CM: 13-21, ĐT: 14-30, TP: 50-67 ĂN: CM,ĐT,TP
24/09/2017 TG: 85-07, KG: 22-41, ĐL: 13-12 ĂN: TG,KG,ĐL
23/09/2017 TP: 12-32, LA: 67-18, BP: 79-47, HG: 56-38 ĂN: TP, LA, BP, HG
22/09/2017 VL: 65-43 BD: 43-09 TV: 89-07 TRƯỢT
21/09/2017 TN: 30-38 AG: 36-73 BTH: 65-66 ĂN: TN,AG,BTH
20/09/2017 ĐNAI: 10-52 CT: 35-09 ST: 34-94 TRƯỢT
19/09/2017 BTR: 77-46 VT: 33-73 BL: 57-86 ĂN: BTR,VT,BL
18/09/2017 TP: 60-59 ĐT: 46-59 CM: 66-70 ĂN: TP,ĐT,CM
17/09/2017 TG: 95-22 KG: 35-56  ĐL: 90-32  ĂN: TG,KH,ĐL
16/09/2017 TP: 58-24  LA: 46-65  BP: 54-38 HG: 02-14 ĂN: TP,LA,BP,HG
15/09/2017 VL: 00-54  BD: 64-82  TV: 79-29 ĂN: VL,BD,TV
14/09/2017 TN: 52-44  AG: 29-53  BTH: 25-60 ĂN: TN,AG,BTH
13/09/2017 ĐNAI: 49-06 CT: 13-74  ST: 01-12 ĂN: ĐNAI,CT,ST
12/09/2017 BTR: 35-12  VT: 54-20 BL: 53-79 ĂN: BTR,VT,BL
11/09/2017 TP: 38-47  ĐT: 38-30 CM: 14-27 ĂN: TP,ĐT,CM
10/09/2017 TG: 51-47  KG: 76-74 ĐL: 71-62 ĂN: TG,KG,ĐL
09/09/2017 TP: 71-94  LA: 87-43 BP: 88-94

HG:47-23

ĂN: TP,LA,HG,BP
08/09/2017 VL: 17-72  BD: 34-25 TV: 42-19 ĂN: VL,BD,TV
07/09/2017 TN: 83-97 AG: 35-26 BTH: 10-69 ĂN: TN,AG,BTH
06/09/2017 ĐNAI: 72-09 CT: 57-38 ST: 82-58 ĂN: ĐNAI,CT,ST
05/09/2017 BTR: 31-86 VT: 52-06 BL: 59-49 TRƯỢT
04/09/2017 TP: 30-47  ĐT: 82-84   CM:70-78 ĂN:  ĐT,CM 70
03/09/2017 KG: 92-54  TG: 95-01 ĐL:09-60 ĂN: KG,TG,ĐL
02/09/2017 TP: 63-55  LA: 75-42 BP: 34-93

HG: 08-54

ĂN: TP,LA,BP,HG
01/09/2017 VL: 29-92  BD: 38-02 TV: 45-11 ĂN: VL,BD,TV
31/08/2017 TN:65-79  AG:66-08 BTH:69-73 ĂN: TN,AG,BTH
30/08/2017 ĐNAI:04-45  CT:33-03 ST:06-44 ĂN: ĐNAI,CT,ST
 29/08/2017 BTR: 65-03  VT :06-59 BL: 04-87   ĂN: BTR,VT,BL
 28/08/2017 TP: 21-90  ĐT :95-99 CM: 73-36   ĂN: TP,ĐT,CM
 28/08/2017 TP: 21-90  ĐT :95-99 CM: 73-36   ĂN: TP,ĐT,CM
 27/08/2017 TG: 26-77  KG :86-45 ĐL: 83-20   ĂN: TG, KG,ĐL
 26/08/2017 TP: 82-28  LA :42-13 BP: 33-96  HG: 70-14 ĂN: TP, LA, BP,HG
 25/08/2017 VL: 37-06  BD :28-15  TV: 13-26 ĂN: TN, AG, BTH
 24/08/2017 TN: 18-60  AG :70-89  BTH: 57-45 ĂN: TN, AG, BTH
 23/08/2017 CT: 70-23  ĐNAI :29-26  ST:68-15 ĂN: CT, ĐNAI, ST
 22/08/2017 BTR: 13-49  VT :03-67  BL:41-53  ĂN: BTR, VT, BL
 21/08/2017 TP: 07-80  ĐT :18-60  CM:37-14  ĂN: TP, ĐT, CM
 20/08/2017 TG: 51-72  KG :61-27  ĐL: 32-82  ĂN: TG, KG, ĐL
 19/08/2017 TP : 51-59  LA : 59-26  BP: 70-08 HG : 56-10 ĂN: TP, LA, BP, HG
 18/08/2017  VL: 90-92  BD : 11-02  TRV:04-21 ĂN: VL, BD, TRV
 17/08/2017  TN: 11-96  AG : 98-09  BTH :98-08 ĂN: TN, AG, BTH
 16/08/2017  D.NAI: 41-64  CT : 38-64  ST :67-75 ĂN: D.NAI, CT, ST
 15/08/2017  BTR: 69-53  VT : 83-36  BL :26-11 ĂN: BTR, VT, BL
 14/08/2017  TP: 09-23  DT : 41-00  CM :55-94 ĂN: TP, DT, CM
 13/08/2017  TG: 03-07   KG: 41-32  DL:27-72 ĂN: TG, KG
 12/08/2017  TP: 43-44  LA: 16-30   BP: 47-74    HG: 34-84 ĂN: TP, LA, HG
 11/08/2017  BD: 09-90  TV: 39-99  VL: 20-30 ĂN: TV, VL
 10/08/2017  TN: 46-64     AN:  14-41  BT: 86-96 ĂN: TN, AN, BT
 09/08/2017  DN: 25-28  CT: 06-60  ST: 06-26 ĂN: DN, ST
 08/08/2017  BT: 09-39      VT:  08-99      BL: 34-78 ĂN: BT, VT, BL
 07/08/2017  TP:  13-31   DT: 16-61  CM: 23-32 ĂN: CM
 06/08/2017  TG; 42-48    KG: 06-60  DL: 72-27 ĂN: TG, KG 
 05/08/2017 TP: 25-56    LA: 24-25    BP:  06-60          HG: 16-86 ĂN: TP, LA, HG
 04/08/2017 TN: 24-40    AG:  50-58   BT: 15-51 ĂN: TN, AG
 02/08/2017  DN:  08-80  CT:  42-47  ST: 02-76 ĂN: CT, ST
 01/08/2017  BT: 04-94  VT: 60-82   BL: 36-63 ĂN: BT, V2