SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM
SONG THỦ LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM: 500.000VNĐ

icon-dong-hungole-blog (663)  Đúng 10h Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác

icon-dong-hungole-blog (662) Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.

icon-dong-hungole-blog (499) Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 18h00.

icon-dong-hungole-blog (499) Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

icon-dong-hungole-blog (499) Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

icon-dong-hungole-blog (499) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01648.596.208

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM
Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết Quả
20/02/2018                              
19/02/2018 HCM: 89-23,ĐT: 88-31,CM: 87-85  ĂN: TP,ĐT,CM
18/02/2018 TG:80-95,KG:90-68,ĐL:90-43, ĂN: TG,KG,ĐL
17/02/2018 TP:05-10,LA:07-70,BP:02-03,HG:01-09 ĂN: TP,LA,BP,HG
16/02/2018 VL: 98-89,BD: 81-18,TV: 83-38,  ĂN: VL,BD,TV
15/02/2018 TN:68-28,AG:58-15,BT:62-98 ĂN: TN,AG,BT
14/02/2018 ĐN: 00-92,CT: 92-99,ST: 43-62, ĂN: ĐN,CT,ST
13/02/2018 BT:36-10, VT:92-87, BL:86-34 ĂN: BT,VT,BL
12/02/2018 HCM: 91-55,ĐT: 81-51,CM: 83-88 ĂN: TP,ĐT,CM
11/02/2018 TG:28-36,KG:68-14,ĐL:63-23, ĂN: TG,KG,ĐL
10/02/2018 HCM: 44-31,LA: 53-72,BP: 33-25,HG: 75-10  ĂN: TP,LA,BP,HG
09/02/2018 VL: 22-09,BD: 28-65,TV: 25-31 ĂN: VL,BD,TV
08/02/2018 TN: 38-11,AG: 08-11,BT: 47-19 ĂN: TN,AG,BT
07/02/2018 ĐN: 74-98,CT: 53-04,ST: 61-23, ĂN: ĐN,CT,ST
06/02/2018 BT:76-78, VT:05-98, BL:52-32 ĂN: BT,VT,BL
05/02/2018 HCM: 16-67,ĐT: 36-68,CM: 92-66 ĂN: TP,ĐT,CM
04/02/2018 TG: 41-14,KG: 11-22,ĐL: 13-31 ĂN: TG,KG,ĐL
03/02/2018 HCM: 44-75,LA: 25-94,BP: 62-27,HG: 48-51 ĂN: TP,LA,BP,HG
02/02/2018 VL: 64-65,BD: 37-47,TV: 37-73 ĂN: VL,BD,TV
01/02/2018 TN: 19-11,AG: 09-11,BT: 29-19 ĂN: TN,AG,BT
31/01/2018 ĐN: 23-53,CT: 22-78,ST: 48-17, ĂN: ĐN,CT,ST
30/01/2018 BT:02-86, VT:00-18, BL:18-23 ĂN: BT,VT,BL
29/01/2018 HCM: 80-88,ĐT: 55-33,CM: 02-55  ĂN: TP,ĐT,CM
28/01/2018 TG:53-50,KG:11-31,ĐL:93-28, ĂN: TG,KG,ĐL
27/01/2018 HCM: 00-66,LA: 06-60,BP: 25-61,HG: 97-01 ĂN: TP,LA,BP,HG
26/01/2018 VL:54-45, BD:33-32, TV;45-54 ĂN: VL,BD,TV
25/01/2018 TN: 09-08,AG: 63-98,BT: 73-49 ĂN: TN,AG,BT
24/01/2018 ĐN:08-80, CT:33-32, ST:34-37 ĂN: ĐN,CT,ST
23/01/2018 BT:89-10, VT:05-87, BL:33-34 ĂN: BT,VT,BL
22/01/2018 HCM: 40-93,ĐT: 63-13,CM: 65-39 ĂN: TP,ĐT,CM
21/01/2018 TG: 20-02,KG: 79-97,ĐL: 44-33 ĂN: TG,KG,ĐL
20/01/2018 HCM: 56-65,LA: 92-29,BP: 51-15,HG: 50-05 ĂN: TP,LA,BP,HG
19/01/2018 VL: 75-57,BD: 86-68,TV: 53-35,  ĂN: VL,BD,TV
18/01/2018 TN: 55-22,AG: 57-84,BT: 45-54, ĂN: TN,AG,BT
17/01/2018 ĐN:38-83, CT:54-45, ST:88-33 ĂN: ST
16/01/2018 BT:81-09, VT:58-87, BL:02-56 ĂN: BT,BL
15/01/2018 HCM: 01-10,ĐT: 12-13,CM: 51-61 ĂN: TP,ĐT,CM
14/01/2018 TG: 64-46,KG: 75-57,ĐL: 53-35 ĂN: TG,KG,ĐL
13/01/2018 HCM: 83-93,LA: 31-13,BP: 38-39,HG: 13-23 ĂN: TP,LA,BP,HG
12/01/2018 VL: 17-71,BD: 56-57,TV: 12-21, ĂN: VL,BD,TV
11/01/2018 TN: 10-01,AG: 03-30,BT: 63-36, ĂN: TN,AG,BT
10/01/2018 ĐN: 95-59,CT: 08-80,ST: 90-70, ĂN: ĐN,CT,ST
09/01/2018 BT: 36-63,VT: 10-01,BL: 07-70, ĂN: BT,VT,BL
08/01/2018 HCM: 03-30,ĐT: 43-53,CM: 69-96 ĂN: TP,ĐT,CM
07/01/2018 TG: 02-20, KG:27-72,ĐL: 13-14 ĂN: TG,KG,ĐL
06/01/2018 HCM: 02-20,LA: 70-07, BP: 74-47,HG: 22-11 ĂN: TP,LA,BP,HG
05/01/2018 VL: 6102,BD: 2703,TV: 23-99 ĂN: VL,BD,TV
04/01/2018 TN: 43-63, AG: 46-64,BT: 04-08 ĂN: TN,AG,BT
03/01/2018 ĐN: 17-71, CT: 25-52,ST:43-34 ĂN: ĐN,CT,ST
02/01/2018 BT: 15-51,VT: 43-34,BL: 83-38 ĂN: BT,VT,BL
01/01/2018 HCM: 78-88 ĐT: 92-36 CM: 89-35  ĂN: TP,ĐT,CM
31/12/2017 TG: 73-37,KG: 50-05,ĐL: 78-87 ĂN: TG,KG,ĐL
30/12/2017 HCM: 34-43,LA: 26-36, BP: 53-35,HG: 56-65 ĂN: TP,LA,BP,HG
29/12/2017 VL: 36-63,BD: 12-21,TV: 01-10 ĂN: VL,BD,TV
28/12/2017 TN: 79-97,AG: 13-31,BT: 86-68 ĂN: TN,AG,BT
27/12/2017 ĐN: 19-20,CT: 83-93,ST: 15-52 ĂN: ĐN,CT,ST
26/12/2017 BT: 42-52,VT: 69-96,BL: 90-09 ĂN: BT,VT,BL
25/12/2017 HCM: 52-62,ĐT: 54-45,CM: 53-35 ĂN: TP,ĐT,CM
24/12/2017 HCM: 27-72,LA: 45-54,BP: 15-51,HG:30-03 ĂN: TP,LA,BP,HG
23/12/2017 HCM: 27-72,LA: 45-54,BP: 15-51,HG:30-03 ĂN: TP,LA,BP,HG
22/12/2017 VL: 03-30, BD: 88-87,TV:32-33 ĂN: VL,BD,TV
21/12/2017 TN: 03-30, AG: 29-28,BT:89-99 ĂN: TN,AG,BT
20/12/2017 ĐN: 42-24, CT: 00-22,ST:45-54 ĂN: ĐN,CT,ST
19/12/2017 BT: 50-05, VT: 32-23,BL:64-46 ĂN: BT,VT,BL
18/12/2017 TP: 48-84, ĐT: 10-01,CM:46-64 ĂN: TP,ĐT,CM
17/12/2017 TP: 48-84, ĐT: 10-01,CM:46-64 ĂN: TP,ĐT,CM
16/12/2017 TP: 80-81,LA:35-45,BP:87-78,HG: 15-51 ĂN: TP,LA,BP,HG
15/12/2017 VL:1991,BD: 51-15,TV: 25-52 ĂN: TN,AG,BT
14/12/2017 TN:57-75,AG: 67-76,BT: 26-62 ĂN: TN,AG,BT
13/12/2017 ĐNAI:05-50,CT: 06-60,ST: 55-54 ĂN: ĐNAI,CT,ST
12/12/2017 BT: 23-32,VT: 61-16,BL: 65-56 ĂN: BT,VT,BL
11/12/2017 TP: 68-69, ĐT: 27-72,CM:25-52 ĂN: TP,ĐT,CM
10/12/2017 TG: 33-44, KG:87-88,ĐL: 47-48 ĂN: TG,KG,ĐL
09/12/2017 TG: 33-44, KG:87-88,ĐL: 47-48 ĂN: TG,KG,ĐL
08/12/2017 VL:09-10,BD: 2299,TV: 00-22 ĂN: VL,BD,TV
07/12/2017 TN:69-96,AG: 5665,BT: 46-46 ĂN: TN,AG,BT
06/12/2017 ĐNAI:14-41 CT: 0330,ST: 51-52 ĂN: ĐNAI,CT,ST
05/12/2017 BTR:09-90 VT: 54-81 BL: 69-09 ĂN: BTR,VT
04/12/2017 TP: 19-82, ĐT: 77-89CM:87-45 ĂN: TP,ĐT
03/12/2017 TG: 20-38, KG:67-47 ĐL: 54-90 ĂN: TG,KG,ĐL
02/12/2017 TP: 65-01 LA:30-68 BP:87-47 HG: 15-55 ĂN: TP,LA
01/12/2017 VL: 84-62, BD:48-69 TV: 27-72 ĂN: VL,BD,TV
30/11/2017 TN: 66-49,AG:67-54 BTH: 67-43 ĂN: TN
29/11/2017 ĐNAI:26-47 CT: 74-48ST:09-87 ĂN: ĐNAI,CT
28/11/2017 BTR:26-22 VT: 88-83 BL: 89-43 ĂN: BTR,VT
27/11/2017 TP: 04-39, ĐT: 66-81 CM:89-45 ĂN: TP,ĐT
26/11/2017 TG: 86-56, KG:22-32ĐL: 92-19 ĂN: TG,KG,ĐL
25/11/2017 TP: 65-01 LA:30-68 BP:87-47 HG: 15-55 ĂN: TP,LA
24/11/2017 VL: 84-62, BD:48-69 TV: 27-72 ĂN: VL,BD,TV
23/11/2017 TN: 52-61,AG:67-54 BTH: 67-43 ĂN: TN
22/11/2017 ĐNAI:81-63 CT: 34-10 ST:90-87 ĂN: ĐNAI,CT
21/11/2017 BTR:53-01 VT: 04-83 BL: 78-45 ĂN: BTR,VT
20/11/2017 TP: 37-04, ĐT: 06-57 CM:79-09 ĂN: TP,ĐT
19/11/2017 TG: 86-56, KG:22-32ĐL: 92-19 ĂN: TG,KG,ĐL
17/11/2017 VL: 31-61, BD:96-49 TV: 18-07 ĂN: VL,BD,TV
16/11/2017 TN: 71-76, AG:65-55 BT: 70-71 ĂN: TN
15/11/2017 ĐNAI:54-59 CT: 02-45 ST:78-65 ĂN: ĐNAI,CT
14/11/2017 BL:54-32 BT: 65-54 VT: 78-45 TRƯỢT
12/11/2017 TP: 37-04, ĐT: 06-57 CM:79-09 ĂN: TP,ĐT
12/11/2017 TG: 05-88, KG:81-29ĐL: 65-34 ĂN: TG,KG
11/11/2017 TP: 50-61 LA:44-67 BP:76-98 HG: 56-12 ĂN: TP,LA
10/11/2017 VL: 70-46, BD:67-33 TV:14-72 ĂN: VL,TV
09/11/2017 TN:68-04AG: 15-78 BTH:79-56 ĂN: TN,BTH
08/11/2017 ĐNAI:06-48 CT: 92-52 ST:67-89 ĂN: ĐNAI,CT
07/11/2017 BL:54-32BT: 65-54 VT: 78-45 TRƯỢT
06/11/2017 TP: 54-11, ĐT: 76-33 CM:78-54 ĂN: TP,ĐT
05/11/2017 TG: 34-95, KG:36-78 ĐL: 65-34 ĂN: TG,KG
04/11/2017 TP: 07-53LA:70-25 BP:76-98 HG: 56-12 ĂN: TP,LA
03/11/2017 VL: 32-58, BD:67-33 TV:78-09 ĂN: VL,
02/11/2017 TN:84-75AG: 97-79 BTH:79-56 ĂN: TN,BTH
01/11/2017 ĐNAI:72-46 CT: 96-05 ST:57-56 ĂN: ĐNAI,CT
31/10/2017 BL:54-32 BT: 78-54 VT: 90-21 TRƯỢT
30/10/2017 TP: 34-59, ĐT: 15-82CM:18-70 ĂN: TP,ĐT,CM
29/10/2017 TG: 89-16, KG:83-76 ĐL: 32-43 ĂN: TG,KG
28/10/2017 TP: 76-44 LA:41-69 BP:54-76 HG: 23-65 ĂN: TP,LA
27/10/2017 VL: 38-27, BD:56-43TV: 94-83 ĂN: VL,TV
26/10/2017 AG: 13-23, BTH:73-91TN:78-3 ĂN: AG,BTH
25/10/2017 ĐNAI:54-07 CT: 35-58 ST:79-56 ĂN: ĐNAI,CT,ST
24/10/2017 BL:63-32 BT: 45-79 VT: 21-09 TRƯỢT
23/10/2017 TP: 43-80, ĐT: 27-57 CM: 83-01 ĂN: TP,ĐT,CM
21/10/2017 TP: 50-32 LA:21-66 BP: 67-32 HG: 21-60 ĂN: TP,LA
20/10/2017 VL: 37-44, BD:32-45 TV: 27-18 ĂN: VL,TV
19/10/2017 AG: 92-61, BTH:80-36TN:43-02 ĂN: AG,BTH
18/10/2017 ĐNAI:02-11  CT: 06-81 ST:21-88 ĂN: ĐNAI,CT,ST
17/10/2017 BL:43-90 BT: 76-09 VT: 53-12 TRƯỢT
16/10/2017 TP: 00-18, ĐT:52-44 CM: 08-95 ĂN: TP,ĐT,CM
15/10/2017 TG: 83-92, KG:09-16 ĐL: 97-78 ĂN: TG,KG,ĐL
14/10/2017 TP: 14-57 LA:87-70 BP: 56-72 HG: 67-72 ĂN: TP,LA,BP,HG
13/10/2017 VL: 38-89, BD:67-34 TV: 05-04 ĂN: VL,TV
12/10/2017 AG: 97-78, BT:13-23 TN: 36-05 ĂN: AG,BT,TN
11/10/2017 ĐNAI: 91-44, CT:55-61ST: 42-48 ĂN: ĐNAI,CT,ST
10/10/2017 BL: 26-34, BT:47-54 VT: 64-76 ĂN: BL,BT,VT
09/10/2017 TP: 54-82, ĐT:81-35 CM: 42-57 ĂN: TP,ĐT,CM
08/10/2017 KG: 21-56, LĐ:34-80TG: 45-70 ĂN: KG,LĐ,TG
07/10/2017 TP: 78-68 LA:82-94 BP: 48-60 HG: 12-77 ĂN: TP,LA,BP,HG
06/10/2017 BD: 35-44, TV:37-40 VL: 71-67 ĂN: BD,TV,VL
05/10/2017 AG: 12-21, BT:23-31 TN: 50-53  ĂN: AG,BT,TN
04/10/2017 CT: 12-23, ĐN:20-30 ST: 67-71  ĂN: CT,ĐN,ST
03/10/2017 BL: 05-51, BT:68-94, VT: 66-76  ĂN: BL,BT,VT
 02/10/2017 CM: 25-96,ĐT: 39-00, TP: 53-92 ĂN: CM,ĐT,TP

icon-dong-hungole-blog (663)  Đúng 10h Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác

icon-dong-hungole-blog (662) Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.

icon-dong-hungole-blog (499) Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 18h00.

icon-dong-hungole-blog (499) Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

icon-dong-hungole-blog (499) Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

icon-dong-hungole-blog (499) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01648.596.208

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM
Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết Quả
18/02/2018                              
17/02/2018 VL: 98-89,BD: 81-18,TV: 83-38,  ĂN: TP,LA,BP,HG
16/02/2018 VL: 98-89,BD: 81-18,TV: 83-38,  ĂN: VL,BD,TV
15/02/2018 TN:68-28,AG:58-15,BT:62-98 ĂN: TN,AG,BT
14/02/2018 ĐN: 00-92,CT: 92-99,ST: 43-62, ĂN: ĐN,CT,ST
13/02/2018 BT:36-10, VT:92-87, BL:86-34 ĂN: BT,VT,BL
12/02/2018 HCM: 91-55,ĐT: 81-51,CM: 83-88 ĂN: TP,ĐT,CM
11/02/2018 TG:28-36,KG:68-14,ĐL:63-23, ĂN: TG,KG,ĐL
10/02/2018 HCM: 44-31,LA: 53-72,BP: 33-25,HG: 75-10  ĂN: TP,LA,BP,HG
09/02/2018 VL: 22-09,BD: 28-65,TV: 25-31 ĂN: VL,BD,TV
08/02/2018 TN: 38-11,AG: 08-11,BT: 47-19 ĂN: TN,AG,BT
07/02/2018 ĐN: 74-98,CT: 53-04,ST: 61-23, ĂN: ĐN,CT,ST
06/02/2018 BT:76-78, VT:05-98, BL:52-32 ĂN: BT,VT,BL
05/02/2018 HCM: 16-67,ĐT: 36-68,CM: 92-66 ĂN: TP,ĐT,CM
04/02/2018 TG: 41-14,KG: 11-22,ĐL: 13-31 ĂN: TG,KG,ĐL
03/02/2018 HCM: 44-75,LA: 25-94,BP: 62-27,HG: 48-51 ĂN: TP,LA,BP,HG
02/02/2018 VL: 64-65,BD: 37-47,TV: 37-73 ĂN: VL,BD,TV
01/02/2018 TN: 19-11,AG: 09-11,BT: 29-19 ĂN: TN,AG,BT
31/01/2018 ĐN: 23-53,CT: 22-78,ST: 48-17, ĂN: ĐN,CT,ST
30/01/2018 BT:02-86, VT:00-18, BL:18-23 ĂN: BT,VT,BL
29/01/2018 HCM: 80-88,ĐT: 55-33,CM: 02-55  ĂN: TP,ĐT,CM
28/01/2018 TG:53-50,KG:11-31,ĐL:93-28, ĂN: TG,KG,ĐL
27/01/2018 HCM: 00-66,LA: 06-60,BP: 25-61,HG: 97-01 ĂN: TP,LA,BP,HG
26/01/2018 VL:54-45, BD:33-32, TV;45-54 ĂN: VL,BD,TV
25/01/2018 TN: 09-08,AG: 63-98,BT: 73-49 ĂN: TN,AG,BT
24/01/2018 ĐN:08-80, CT:33-32, ST:34-37 ĂN: ĐN,CT,ST
23/01/2018 BT:89-10, VT:05-87, BL:33-34 ĂN: BT,VT,BL
22/01/2018 HCM: 40-93,ĐT: 63-13,CM: 65-39 ĂN: TP,ĐT,CM
21/01/2018 TG: 20-02,KG: 79-97,ĐL: 44-33 ĂN: TG,KG,ĐL
20/01/2018 HCM: 56-65,LA: 92-29,BP: 51-15,HG: 50-05 ĂN: TP,LA,BP,HG
19/01/2018 VL: 75-57,BD: 86-68,TV: 53-35,  ĂN: VL,BD,TV
18/01/2018 TN: 55-22,AG: 57-84,BT: 45-54, ĂN: TN,AG,BT
17/01/2018 ĐN:38-83, CT:54-45, ST:88-33 ĂN: ST
16/01/2018 BT:81-09, VT:58-87, BL:02-56 ĂN: BT,BL
15/01/2018 HCM: 01-10,ĐT: 12-13,CM: 51-61 ĂN: TP,ĐT,CM
14/01/2018 TG: 64-46,KG: 75-57,ĐL: 53-35 ĂN: TG,KG,ĐL
13/01/2018 HCM: 83-93,LA: 31-13,BP: 38-39,HG: 13-23 ĂN: TP,LA,BP,HG
12/01/2018 VL: 17-71,BD: 56-57,TV: 12-21, ĂN: VL,BD,TV
11/01/2018 TN: 10-01,AG: 03-30,BT: 63-36, ĂN: TN,AG,BT
10/01/2018 ĐN: 95-59,CT: 08-80,ST: 90-70, ĂN: ĐN,CT,ST
09/01/2018 BT: 36-63,VT: 10-01,BL: 07-70, ĂN: BT,VT,BL
08/01/2018 HCM: 03-30,ĐT: 43-53,CM: 69-96 ĂN: TP,ĐT,CM
07/01/2018 TG: 02-20, KG:27-72,ĐL: 13-14 ĂN: TG,KG,ĐL
06/01/2018 HCM: 02-20,LA: 70-07, BP: 74-47,HG: 22-11 ĂN: TP,LA,BP,HG
05/01/2018 VL: 6102,BD: 2703,TV: 23-99 ĂN: VL,BD,TV
04/01/2018 TN: 43-63, AG: 46-64,BT: 04-08 ĂN: TN,AG,BT
03/01/2018 ĐN: 17-71, CT: 25-52,ST:43-34 ĂN: ĐN,CT,ST
02/01/2018 BT: 15-51,VT: 43-34,BL: 83-38 ĂN: BT,VT,BL
01/01/2018 HCM: 78-88 ĐT: 92-36 CM: 89-35  ĂN: TP,ĐT,CM
31/12/2017 TG: 73-37,KG: 50-05,ĐL: 78-87 ĂN: TG,KG,ĐL
30/12/2017 HCM: 34-43,LA: 26-36, BP: 53-35,HG: 56-65 ĂN: TP,LA,BP,HG
29/12/2017 VL: 36-63,BD: 12-21,TV: 01-10 ĂN: VL,BD,TV
28/12/2017 TN: 79-97,AG: 13-31,BT: 86-68 ĂN: TN,AG,BT
27/12/2017 ĐN: 19-20,CT: 83-93,ST: 15-52 ĂN: ĐN,CT,ST
26/12/2017 BT: 42-52,VT: 69-96,BL: 90-09 ĂN: BT,VT,BL
25/12/2017 HCM: 52-62,ĐT: 54-45,CM: 53-35 ĂN: TP,ĐT,CM
24/12/2017 HCM: 27-72,LA: 45-54,BP: 15-51,HG:30-03 ĂN: TP,LA,BP,HG
23/12/2017 HCM: 27-72,LA: 45-54,BP: 15-51,HG:30-03 ĂN: TP,LA,BP,HG
22/12/2017 VL: 03-30, BD: 88-87,TV:32-33 ĂN: VL,BD,TV
21/12/2017 TN: 03-30, AG: 29-28,BT:89-99 ĂN: TN,AG,BT
20/12/2017 ĐN: 42-24, CT: 00-22,ST:45-54 ĂN: ĐN,CT,ST
19/12/2017 BT: 50-05, VT: 32-23,BL:64-46 ĂN: BT,VT,BL
18/12/2017 TP: 48-84, ĐT: 10-01,CM:46-64 ĂN: TP,ĐT,CM
17/12/2017 TP: 48-84, ĐT: 10-01,CM:46-64 ĂN: TP,ĐT,CM
16/12/2017 TP: 80-81,LA:35-45,BP:87-78,HG: 15-51 ĂN: TP,LA,BP,HG
15/12/2017 VL:1991,BD: 51-15,TV: 25-52 ĂN: TN,AG,BT
14/12/2017 TN:57-75,AG: 67-76,BT: 26-62 ĂN: TN,AG,BT
13/12/2017 ĐNAI:05-50,CT: 06-60,ST: 55-54 ĂN: ĐNAI,CT,ST
12/12/2017 BT: 23-32,VT: 61-16,BL: 65-56 ĂN: BT,VT,BL
11/12/2017 TP: 68-69, ĐT: 27-72,CM:25-52 ĂN: TP,ĐT,CM
10/12/2017 TG: 33-44, KG:87-88,ĐL: 47-48 ĂN: TG,KG,ĐL
09/12/2017 TG: 33-44, KG:87-88,ĐL: 47-48 ĂN: TG,KG,ĐL
08/12/2017 VL:09-10,BD: 2299,TV: 00-22 ĂN: VL,BD,TV
07/12/2017 TN:69-96,AG: 5665,BT: 46-46 ĂN: TN,AG,BT
06/12/2017 ĐNAI:14-41 CT: 0330,ST: 51-52 ĂN: ĐNAI,CT,ST
05/12/2017 BTR:09-90 VT: 54-81 BL: 69-09 ĂN: BTR,VT
04/12/2017 TP: 19-82, ĐT: 77-89CM:87-45 ĂN: TP,ĐT
03/12/2017 TG: 20-38, KG:67-47 ĐL: 54-90 ĂN: TG,KG,ĐL
02/12/2017 TP: 65-01 LA:30-68 BP:87-47 HG: 15-55 ĂN: TP,LA
01/12/2017 VL: 84-62, BD:48-69 TV: 27-72 ĂN: VL,BD,TV
30/11/2017 TN: 66-49,AG:67-54 BTH: 67-43 ĂN: TN
29/11/2017 ĐNAI:26-47 CT: 74-48ST:09-87 ĂN: ĐNAI,CT
28/11/2017 BTR:26-22 VT: 88-83 BL: 89-43 ĂN: BTR,VT
27/11/2017 TP: 04-39, ĐT: 66-81 CM:89-45 ĂN: TP,ĐT
26/11/2017 TG: 86-56, KG:22-32ĐL: 92-19 ĂN: TG,KG,ĐL
25/11/2017 TP: 65-01 LA:30-68 BP:87-47 HG: 15-55 ĂN: TP,LA
24/11/2017 VL: 84-62, BD:48-69 TV: 27-72 ĂN: VL,BD,TV
23/11/2017 TN: 52-61,AG:67-54 BTH: 67-43 ĂN: TN
22/11/2017 ĐNAI:81-63 CT: 34-10 ST:90-87 ĂN: ĐNAI,CT
21/11/2017 BTR:53-01 VT: 04-83 BL: 78-45 ĂN: BTR,VT
20/11/2017 TP: 37-04, ĐT: 06-57 CM:79-09 ĂN: TP,ĐT
19/11/2017 TG: 86-56, KG:22-32ĐL: 92-19 ĂN: TG,KG,ĐL
17/11/2017 VL: 31-61, BD:96-49 TV: 18-07 ĂN: VL,BD,TV
16/11/2017 TN: 71-76, AG:65-55 BT: 70-71 ĂN: TN
15/11/2017 ĐNAI:54-59 CT: 02-45 ST:78-65 ĂN: ĐNAI,CT
14/11/2017 BL:54-32 BT: 65-54 VT: 78-45 TRƯỢT
12/11/2017 TP: 37-04, ĐT: 06-57 CM:79-09 ĂN: TP,ĐT
12/11/2017 TG: 05-88, KG:81-29ĐL: 65-34 ĂN: TG,KG
11/11/2017 TP: 50-61 LA:44-67 BP:76-98 HG: 56-12 ĂN: TP,LA
10/11/2017 VL: 70-46, BD:67-33 TV:14-72 ĂN: VL,TV
09/11/2017 TN:68-04AG: 15-78 BTH:79-56 ĂN: TN,BTH
08/11/2017 ĐNAI:06-48 CT: 92-52 ST:67-89 ĂN: ĐNAI,CT
07/11/2017 BL:54-32BT: 65-54 VT: 78-45 TRƯỢT
06/11/2017 TP: 54-11, ĐT: 76-33 CM:78-54 ĂN: TP,ĐT
05/11/2017 TG: 34-95, KG:36-78 ĐL: 65-34 ĂN: TG,KG
04/11/2017 TP: 07-53LA:70-25 BP:76-98 HG: 56-12 ĂN: TP,LA
03/11/2017 VL: 32-58, BD:67-33 TV:78-09 ĂN: VL,
02/11/2017 TN:84-75AG: 97-79 BTH:79-56 ĂN: TN,BTH
01/11/2017 ĐNAI:72-46 CT: 96-05 ST:57-56 ĂN: ĐNAI,CT
31/10/2017 BL:54-32 BT: 78-54 VT: 90-21 TRƯỢT
30/10/2017 TP: 34-59, ĐT: 15-82CM:18-70 ĂN: TP,ĐT,CM
29/10/2017 TG: 89-16, KG:83-76 ĐL: 32-43 ĂN: TG,KG
28/10/2017 TP: 76-44 LA:41-69 BP:54-76 HG: 23-65 ĂN: TP,LA
27/10/2017 VL: 38-27, BD:56-43TV: 94-83 ĂN: VL,TV
26/10/2017 AG: 13-23, BTH:73-91TN:78-3 ĂN: AG,BTH
25/10/2017 ĐNAI:54-07 CT: 35-58 ST:79-56 ĂN: ĐNAI,CT,ST
24/10/2017 BL:63-32 BT: 45-79 VT: 21-09 TRƯỢT
23/10/2017 TP: 43-80, ĐT: 27-57 CM: 83-01 ĂN: TP,ĐT,CM
21/10/2017 TP: 50-32 LA:21-66 BP: 67-32 HG: 21-60 ĂN: TP,LA
20/10/2017 VL: 37-44, BD:32-45 TV: 27-18 ĂN: VL,TV
19/10/2017 AG: 92-61, BTH:80-36TN:43-02 ĂN: AG,BTH
18/10/2017 ĐNAI:02-11  CT: 06-81 ST:21-88 ĂN: ĐNAI,CT,ST
17/10/2017 BL:43-90 BT: 76-09 VT: 53-12 TRƯỢT
16/10/2017 TP: 00-18, ĐT:52-44 CM: 08-95 ĂN: TP,ĐT,CM
15/10/2017 TG: 83-92, KG:09-16 ĐL: 97-78 ĂN: TG,KG,ĐL
14/10/2017 TP: 14-57 LA:87-70 BP: 56-72 HG: 67-72 ĂN: TP,LA,BP,HG
13/10/2017 VL: 38-89, BD:67-34 TV: 05-04 ĂN: VL,TV
12/10/2017 AG: 97-78, BT:13-23 TN: 36-05 ĂN: AG,BT,TN
11/10/2017 ĐNAI: 91-44, CT:55-61ST: 42-48 ĂN: ĐNAI,CT,ST
10/10/2017 BL: 26-34, BT:47-54 VT: 64-76 ĂN: BL,BT,VT
09/10/2017 TP: 54-82, ĐT:81-35 CM: 42-57 ĂN: TP,ĐT,CM
08/10/2017 KG: 21-56, LĐ:34-80TG: 45-70 ĂN: KG,LĐ,TG
07/10/2017 TP: 78-68 LA:82-94 BP: 48-60 HG: 12-77 ĂN: TP,LA,BP,HG
06/10/2017 BD: 35-44, TV:37-40 VL: 71-67 ĂN: BD,TV,VL
05/10/2017 AG: 12-21, BT:23-31 TN: 50-53  ĂN: AG,BT,TN
04/10/2017 CT: 12-23, ĐN:20-30 ST: 67-71  ĂN: CT,ĐN,ST
03/10/2017 BL: 05-51, BT:68-94, VT: 66-76  ĂN: BL,BT,VT
 02/10/2017 CM: 25-96,ĐT: 39-00, TP: 53-92 ĂN: CM,ĐT,TP

icon-dong-hungole-blog (663)  Đúng 10h Chúng Tôi Đã Có Số VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác

icon-dong-hungole-blog (662) Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Nam.

icon-dong-hungole-blog (499) Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 18h00.

icon-dong-hungole-blog (499) Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

icon-dong-hungole-blog (499) Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

icon-dong-hungole-blog (499) Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

☎️ LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01648.596.208

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM
Ngày Song Thủ Lô Miền Nam Kết Quả
18/02/2018                              
17/02/2018 VL: 98-89,BD: 81-18,TV: 83-38,  ĂN: TP,LA,BP,HG
16/02/2018 VL: 98-89,BD: 81-18,TV: 83-38,  ĂN: VL,BD,TV
15/02/2018 TN:68-28,AG:58-15,BT:62-98 ĂN: TN,AG,BT
14/02/2018 ĐN: 00-92,CT: 92-99,ST: 43-62, ĂN: ĐN,CT,ST
13/02/2018 BT:36-10, VT:92-87, BL:86-34 ĂN: BT,VT,BL
12/02/2018 HCM: 91-55,ĐT: 81-51,CM: 83-88 ĂN: TP,ĐT,CM
11/02/2018 TG:28-36,KG:68-14,ĐL:63-23, ĂN: TG,KG,ĐL
10/02/2018 HCM: 44-31,LA: 53-72,BP: 33-25,HG: 75-10  ĂN: TP,LA,BP,HG
09/02/2018 VL: 22-09,BD: 28-65,TV: 25-31 ĂN: VL,BD,TV
08/02/2018 TN: 38-11,AG: 08-11,BT: 47-19 ĂN: TN,AG,BT
07/02/2018 ĐN: 74-98,CT: 53-04,ST: 61-23, ĂN: ĐN,CT,ST
06/02/2018 BT:76-78, VT:05-98, BL:52-32 ĂN: BT,VT,BL
05/02/2018 HCM: 16-67,ĐT: 36-68,CM: 92-66 ĂN: TP,ĐT,CM
04/02/2018 TG: 41-14,KG: 11-22,ĐL: 13-31 ĂN: TG,KG,ĐL
03/02/2018 HCM: 44-75,LA: 25-94,BP: 62-27,HG: 48-51 ĂN: TP,LA,BP,HG
02/02/2018 VL: 64-65,BD: 37-47,TV: 37-73 ĂN: VL,BD,TV
01/02/2018 TN: 19-11,AG: 09-11,BT: 29-19 ĂN: TN,AG,BT
31/01/2018 ĐN: 23-53,CT: 22-78,ST: 48-17, ĂN: ĐN,CT,ST
30/01/2018 BT:02-86, VT:00-18, BL:18-23 ĂN: BT,VT,BL
29/01/2018 HCM: 80-88,ĐT: 55-33,CM: 02-55  ĂN: TP,ĐT,CM
28/01/2018 TG:53-50,KG:11-31,ĐL:93-28, ĂN: TG,KG,ĐL
27/01/2018 HCM: 00-66,LA: 06-60,BP: 25-61,HG: 97-01 ĂN: TP,LA,BP,HG
26/01/2018 VL:54-45, BD:33-32, TV;45-54 ĂN: VL,BD,TV
25/01/2018 TN: 09-08,AG: 63-98,BT: 73-49 ĂN: TN,AG,BT
24/01/2018 ĐN:08-80, CT:33-32, ST:34-37 ĂN: ĐN,CT,ST
23/01/2018 BT:89-10, VT:05-87, BL:33-34 ĂN: BT,VT,BL
22/01/2018 HCM: 40-93,ĐT: 63-13,CM: 65-39 ĂN: TP,ĐT,CM
21/01/2018 TG: 20-02,KG: 79-97,ĐL: 44-33 ĂN: TG,KG,ĐL
20/01/2018 HCM: 56-65,LA: 92-29,BP: 51-15,HG: 50-05 ĂN: TP,LA,BP,HG
19/01/2018 VL: 75-57,BD: 86-68,TV: 53-35,  ĂN: VL,BD,TV
18/01/2018 TN: 55-22,AG: 57-84,BT: 45-54, ĂN: TN,AG,BT
17/01/2018 ĐN:38-83, CT:54-45, ST:88-33 ĂN: ST
16/01/2018 BT:81-09, VT:58-87, BL:02-56 ĂN: BT,BL
15/01/2018 HCM: 01-10,ĐT: 12-13,CM: 51-61 ĂN: TP,ĐT,CM
14/01/2018 TG: 64-46,KG: 75-57,ĐL: 53-35 ĂN: TG,KG,ĐL
13/01/2018 HCM: 83-93,LA: 31-13,BP: 38-39,HG: 13-23 ĂN: TP,LA,BP,HG
12/01/2018 VL: 17-71,BD: 56-57,TV: 12-21, ĂN: VL,BD,TV
11/01/2018 TN: 10-01,AG: 03-30,BT: 63-36, ĂN: TN,AG,BT
10/01/2018 ĐN: 95-59,CT: 08-80,ST: 90-70, ĂN: ĐN,CT,ST
09/01/2018 BT: 36-63,VT: 10-01,BL: 07-70, ĂN: BT,VT,BL
08/01/2018 HCM: 03-30,ĐT: 43-53,CM: 69-96 ĂN: TP,ĐT,CM
07/01/2018 TG: 02-20, KG:27-72,ĐL: 13-14 ĂN: TG,KG,ĐL
06/01/2018 HCM: 02-20,LA: 70-07, BP: 74-47,HG: 22-11 ĂN: TP,LA,BP,HG
05/01/2018 VL: 6102,BD: 2703,TV: 23-99 ĂN: VL,BD,TV
04/01/2018 TN: 43-63, AG: 46-64,BT: 04-08 ĂN: TN,AG,BT
03/01/2018 ĐN: 17-71, CT: 25-52,ST:43-34 ĂN: ĐN,CT,ST
02/01/2018 BT: 15-51,VT: 43-34,BL: 83-38 ĂN: BT,VT,BL
01/01/2018 HCM: 78-88 ĐT: 92-36 CM: 89-35  ĂN: TP,ĐT,CM
31/12/2017 TG: 73-37,KG: 50-05,ĐL: 78-87 ĂN: TG,KG,ĐL
30/12/2017 HCM: 34-43,LA: 26-36, BP: 53-35,HG: 56-65 ĂN: TP,LA,BP,HG
29/12/2017 VL: 36-63,BD: 12-21,TV: 01-10 ĂN: VL,BD,TV
28/12/2017 TN: 79-97,AG: 13-31,BT: 86-68 ĂN: TN,AG,BT
27/12/2017 ĐN: 19-20,CT: 83-93,ST: 15-52 ĂN: ĐN,CT,ST
26/12/2017 BT: 42-52,VT: 69-96,BL: 90-09 ĂN: BT,VT,BL
25/12/2017 HCM: 52-62,ĐT: 54-45,CM: 53-35 ĂN: TP,ĐT,CM
24/12/2017 HCM: 27-72,LA: 45-54,BP: 15-51,HG:30-03 ĂN: TP,LA,BP,HG
23/12/2017 HCM: 27-72,LA: 45-54,BP: 15-51,HG:30-03 ĂN: TP,LA,BP,HG
22/12/2017 VL: 03-30, BD: 88-87,TV:32-33 ĂN: VL,BD,TV
21/12/2017 TN: 03-30, AG: 29-28,BT:89-99 ĂN: TN,AG,BT
20/12/2017 ĐN: 42-24, CT: 00-22,ST:45-54 ĂN: ĐN,CT,ST
19/12/2017 BT: 50-05, VT: 32-23,BL:64-46 ĂN: BT,VT,BL
18/12/2017 TP: 48-84, ĐT: 10-01,CM:46-64 ĂN: TP,ĐT,CM
17/12/2017 TP: 48-84, ĐT: 10-01,CM:46-64 ĂN: TP,ĐT,CM
16/12/2017 TP: 80-81,LA:35-45,BP:87-78,HG: 15-51 ĂN: TP,LA,BP,HG
15/12/2017 VL:1991,BD: 51-15,TV: 25-52 ĂN: TN,AG,BT
14/12/2017 TN:57-75,AG: 67-76,BT: 26-62 ĂN: TN,AG,BT
13/12/2017 ĐNAI:05-50,CT: 06-60,ST: 55-54 ĂN: ĐNAI,CT,ST
12/12/2017 BT: 23-32,VT: 61-16,BL: 65-56 ĂN: BT,VT,BL
11/12/2017 TP: 68-69, ĐT: 27-72,CM:25-52 ĂN: TP,ĐT,CM
10/12/2017 TG: 33-44, KG:87-88,ĐL: 47-48 ĂN: TG,KG,ĐL
09/12/2017 TG: 33-44, KG:87-88,ĐL: 47-48 ĂN: TG,KG,ĐL
08/12/2017 VL:09-10,BD: 2299,TV: 00-22 ĂN: VL,BD,TV
07/12/2017 TN:69-96,AG: 5665,BT: 46-46 ĂN: TN,AG,BT
06/12/2017 ĐNAI:14-41 CT: 0330,ST: 51-52 ĂN: ĐNAI,CT,ST
05/12/2017 BTR:09-90 VT: 54-81 BL: 69-09 ĂN: BTR,VT
04/12/2017 TP: 19-82, ĐT: 77-89CM:87-45 ĂN: TP,ĐT
03/12/2017 TG: 20-38, KG:67-47 ĐL: 54-90 ĂN: TG,KG,ĐL
02/12/2017 TP: 65-01 LA:30-68 BP:87-47 HG: 15-55 ĂN: TP,LA
01/12/2017 VL: 84-62, BD:48-69 TV: 27-72 ĂN: VL,BD,TV
30/11/2017 TN: 66-49,AG:67-54 BTH: 67-43 ĂN: TN
29/11/2017 ĐNAI:26-47 CT: 74-48ST:09-87 ĂN: ĐNAI,CT
28/11/2017 BTR:26-22 VT: 88-83 BL: 89-43 ĂN: BTR,VT
27/11/2017 TP: 04-39, ĐT: 66-81 CM:89-45 ĂN: TP,ĐT
26/11/2017 TG: 86-56, KG:22-32ĐL: 92-19 ĂN: TG,KG,ĐL
25/11/2017 TP: 65-01 LA:30-68 BP:87-47 HG: 15-55 ĂN: TP,LA
24/11/2017 VL: 84-62, BD:48-69 TV: 27-72 ĂN: VL,BD,TV
23/11/2017 TN: 52-61,AG:67-54 BTH: 67-43 ĂN: TN
22/11/2017 ĐNAI:81-63 CT: 34-10 ST:90-87 ĂN: ĐNAI,CT
21/11/2017 BTR:53-01 VT: 04-83 BL: 78-45 ĂN: BTR,VT
20/11/2017 TP: 37-04, ĐT: 06-57 CM:79-09 ĂN: TP,ĐT
19/11/2017 TG: 86-56, KG:22-32ĐL: 92-19 ĂN: TG,KG,ĐL
17/11/2017 VL: 31-61, BD:96-49 TV: 18-07 ĂN: VL,BD,TV
16/11/2017 TN: 71-76, AG:65-55 BT: 70-71 ĂN: TN
15/11/2017 ĐNAI:54-59 CT: 02-45 ST:78-65 ĂN: ĐNAI,CT
14/11/2017 BL:54-32 BT: 65-54 VT: 78-45 TRƯỢT
12/11/2017 TP: 37-04, ĐT: 06-57 CM:79-09 ĂN: TP,ĐT
12/11/2017 TG: 05-88, KG:81-29ĐL: 65-34 ĂN: TG,KG
11/11/2017 TP: 50-61 LA:44-67 BP:76-98 HG: 56-12 ĂN: TP,LA
10/11/2017 VL: 70-46, BD:67-33 TV:14-72 ĂN: VL,TV
09/11/2017 TN:68-04AG: 15-78 BTH:79-56 ĂN: TN,BTH
08/11/2017 ĐNAI:06-48 CT: 92-52 ST:67-89 ĂN: ĐNAI,CT
07/11/2017 BL:54-32BT: 65-54 VT: 78-45 TRƯỢT
06/11/2017 TP: 54-11, ĐT: 76-33 CM:78-54 ĂN: TP,ĐT
05/11/2017 TG: 34-95, KG:36-78 ĐL: 65-34 ĂN: TG,KG
04/11/2017 TP: 07-53LA:70-25 BP:76-98 HG: 56-12 ĂN: TP,LA
03/11/2017 VL: 32-58, BD:67-33 TV:78-09 ĂN: VL,
02/11/2017 TN:84-75AG: 97-79 BTH:79-56 ĂN: TN,BTH
01/11/2017 ĐNAI:72-46 CT: 96-05 ST:57-56 ĂN: ĐNAI,CT
31/10/2017 BL:54-32 BT: 78-54 VT: 90-21 TRƯỢT
30/10/2017 TP: 34-59, ĐT: 15-82CM:18-70 ĂN: TP,ĐT,CM
29/10/2017 TG: 89-16, KG:83-76 ĐL: 32-43 ĂN: TG,KG
28/10/2017 TP: 76-44 LA:41-69 BP:54-76 HG: 23-65 ĂN: TP,LA
27/10/2017 VL: 38-27, BD:56-43TV: 94-83 ĂN: VL,TV
26/10/2017 AG: 13-23, BTH:73-91TN:78-3 ĂN: AG,BTH
25/10/2017 ĐNAI:54-07 CT: 35-58 ST:79-56 ĂN: ĐNAI,CT,ST
24/10/2017 BL:63-32 BT: 45-79 VT: 21-09 TRƯỢT
23/10/2017 TP: 43-80, ĐT: 27-57 CM: 83-01 ĂN: TP,ĐT,CM
21/10/2017 TP: 50-32 LA:21-66 BP: 67-32 HG: 21-60 ĂN: TP,LA
20/10/2017 VL: 37-44, BD:32-45 TV: 27-18 ĂN: VL,TV
19/10/2017 AG: 92-61, BTH:80-36TN:43-02 ĂN: AG,BTH
18/10/2017 ĐNAI:02-11  CT: 06-81 ST:21-88 ĂN: ĐNAI,CT,ST
17/10/2017 BL:43-90 BT: 76-09 VT: 53-12 TRƯỢT
16/10/2017 TP: 00-18, ĐT:52-44 CM: 08-95 ĂN: TP,ĐT,CM
15/10/2017 TG: 83-92, KG:09-16 ĐL: 97-78 ĂN: TG,KG,ĐL
14/10/2017 TP: 14-57 LA:87-70 BP: 56-72 HG: 67-72 ĂN: TP,LA,BP,HG
13/10/2017 VL: 38-89, BD:67-34 TV: 05-04 ĂN: VL,TV
12/10/2017 AG: 97-78, BT:13-23 TN: 36-05 ĂN: AG,BT,TN
11/10/2017 ĐNAI: 91-44, CT:55-61ST: 42-48 ĂN: ĐNAI,CT,ST
10/10/2017 BL: 26-34, BT:47-54 VT: 64-76 ĂN: BL,BT,VT
09/10/2017 TP: 54-82, ĐT:81-35 CM: 42-57 ĂN: TP,ĐT,CM
08/10/2017 KG: 21-56, LĐ:34-80TG: 45-70 ĂN: KG,LĐ,TG
07/10/2017 TP: 78-68 LA:82-94 BP: 48-60 HG: 12-77 ĂN: TP,LA,BP,HG
06/10/2017 BD: 35-44, TV:37-40 VL: 71-67 ĂN: BD,TV,VL
05/10/2017 AG: 12-21, BT:23-31 TN: 50-53  ĂN: AG,BT,TN
04/10/2017 CT: 12-23, ĐN:20-30 ST: 67-71  ĂN: CT,ĐN,ST
03/10/2017 BL: 05-51, BT:68-94, VT: 66-76  ĂN: BL,BT,VT
 02/10/2017 CM: 25-96,ĐT: 39-00, TP: 53-92 ĂN: CM,ĐT,TP